Oma maja suuruse arvutusvalem

Maja planeerimisel on üheks esimeseks ülesandeks määrata maja umbakaudne suurus. Kui palju peaks olema pinda ühe inimese kohta? Sõltub ju kokkuvõttes maja suurusest nii ehitusmaksumus kui ka igakuised kasutuskulud.

Kuidas arvutada umbkaudselt maja suurust?

Maja suuruse võiks arvutada umbkaudselt järgmiselt:
– Iga majas elama asuva inimese tarvis võiks arvestada 30 m2 elamispinda.
– Lisaks arvestada maja kohta veel täiendavalt umbes 20-30 m2 üldist pinda.

Suuremi, üle 300 m2 eramuid ehitatakse harvemini, kuna sellise maja küttekulud on vähestele taskukohased.
Üle 300 m2 eramuid ehitatakse harvemini, kuna sellise maja küttekulud on vähestele taskukohased.

Näiteks, kui pere on  4-liikmeline, siis võiks umbkaudne maja suuruse arvutus olla järgmine: (4 inimest x 30 m2 inimese kohta) + 30 m2 üldine pind = 150 m2.

Selline rusikareegel ei võta loomulikult arvesse kõiki võimalikke ruumivajaduse nüansse, kuid on heaks orientiiriks.

Kui vaadata ehitisregistri statistikat, siis on näha, et ühepereelamute keskmine suurus on erinevate maakondade lõikes suuresti erinev. Üle Eesti oli keskmine ühepereelamu suurus ehitisregistri statistika alusel 2009 aastal 175 m2. Kasutades eeltoodud valemit, tähendaks see 5- liikmelist peret.

Maja suuruse otsustamisel tuleks aga kindlasti hetkeolukorra arvestamise juures, vaadata ka tulevikku. Kas on oodata pere juurdekasvu?  Või, kas siis, kui lapsed omaette elama asuvad, maja liiga suureks ei jää.

Tõsi on see, et varem ehitati oma eramaja väga pika perspektiiviga ja maja sai koduks mitmetele põlvkondadele. Tänapäeval, kus näiteks parema töö leidmiseks tuleb elukohta vahetada, vaadatakse kodu juba rohkem nagu investeeringut. Vajaduse tekkimisel müüakse olemasolev eluase ja soetatakse sobiliku suurusega valmismaja või ehitatakse sootuks uus maja.

Kui aga maja asukoht ja krunt meeldib, tasub maja rajada nii, et see sobiks kasvavatele ja muutuvatele vajadustele pika aja jooksul.