,

Millele pöörata tähelepanu ehitustööde tellimisel?

Sageli öeldakse, et lepingut loetakse enne tööde algust ja alles siis kui koostöö enam mingil põhjusel ei toimi. Mis on selle põhjuseks, miks hästi alanud koostöö ühel hetkel enam ei toimi?

Sõlmi leping ja hoia lepingu kaust kogu aeg käepärast

Sõlmi leping ja hoia lepingu kaust kogu aeg käepärast

Peamine põhjus on sageli  koostöö mittesujumisel, et kokkulepitud lepingust ei peeta kinni. Tellija teeb sageli ehitajale järeleandmisi ja nn. „tuleb vastu ehitaja soovidele”, eeldades, et see aitab kaasa koostööle. Samas sellega annab Tellija  aga hoopis Töövõtjale signaali, et Tellijat saab mõjutada.

Mina soovitan selle probleemi ärahoidmiseks võimalikult täpselt järgida lepingut kohe esimesest päevast peale. Tuleks olla selles töös „pedantne” ja näpuga järge ajada. Ma ei taha öelda, et peaks olema jäik igasugu muudatuste tegemisele, kuid iga muutus võrreldes algse lepinguga peaks saama ka poolte vahel allkirjastatud ning vormistatud lepingu lisana.

Millised on kõige sageli ette tulevad probleemid? Toon välja mõned peamised:

Tähtaegade ületamine
Suur osa vaidlusi tekib Tellija ja Ehitaja vahel tähtaegade pärast. Tellija peaks arvestama, et iga päev, mis venitavad ehitustööd pikemaks planeeritust, toob kaasa lisakulu. Maja, kuhu ei saa elama asuda on Tellijale suur kulu, eriti tuntav on see koheselt neile inimestele, kes oma maja pangalaenuga ehitavad ja teist eluaset kas üürivad ja realiseerida ei saa.

Soovitan lepingu koostada selliselt, et seal oleks iga töölõigu juures ka selle valmimise tähtaeg. Samuti tuleks tähtaja ületamine siduda sanktsiooniga. Selliseid vahetähtaegasid peaks pidevalt jälgima, sest see aitab suuresti kaasa sellele, et kogu ehitustöö tähtaega ei ületataks. Kui sellist vahetähtaegade nõuet lepingus ei ole, siis kipub suur osa töid kuhjuma lõpufaasi ning koos sellega toimub sageli ka ettenähtud lõpptähtaja ületamine.

Tööde kvaliteet
Ehitustööde kvaliteet on kõige olulisem iga ehitustööde Tellijale. Ehitus on kallis investeering igaühele. Keegi ei soovi oma aega ja raha kulutada valesti tehtud tööde parandamisele. Kuigi see on elementaarne soov on sellega siiski pidevalt probleeme ja seda järgmistel põhjustel:

 • Liiga üldine projektdokumentatsioon, mis ei lahenda detailselt konstruktsioonide sõlmi. Kui alustada maja ehitamist arhitektuursete jooniste põhjal, siis risk ehitustööde kvaliteedile on suur. Tuleks tellida vähemalt põhiprojekti mahus joonised, see investeering tasub kokkuvõttes ära.

 

 • Ehitaja hoiab ehituskuludelt kokku. Ehitaja huvi on hoida ehitamise pealt kokku ja sageli kaasneb sellega odavama materjali kasutamine. Halvemal juhul kasutatakse teadlikult vale materjali, et saavutada kokkuhoidu. Selle vastu aitab pidev tööde järelevalve, mis jälgiks, et kasutatakse ainult projektis ettenähtud materjale.

 

 • Ehitaja kasutab valesid töövõtteid või pole piisavalt oskusi. Sagedaseim probleem on see, et ei järgita materjalide paigaldusjuhiseid. Töö teostatakse endale mugavamalt, jättes mõne ettenähtud töölõigu tegemata või tehakse seda valesti. Sellised valesti tehtud tööd võivad aga hiljem tekitada majaomanikule suuri probleeme. Näiteks kui niisketes ruumides on jäetud hüdroisolatsioon korralikult tegemata siis probleemid võivad ilmneda alles peale 2 aastat ehk siis kui garantiiaeg on möödas. Ka selle probleemi vastu aitab ainult korralik järelevalve. Oluline on teada tööde spetsiifikat ja kontrollida tööde teostamist õigel ajal, kuna hiljem peidetud puudusi on väga raske avastada.

Ehitustöö tellimisel sõlmi alati töövõtuleping ning pööra suurt tähelepanu lepingu täitmise jälgimisele. 

Head ehitustööde tellimist!

2 replies
 1. cmd
  cmd says:

  Mina arvan millegipärast, et nii mustvalgelt ei tohi omanik asja siiski võtta, et ta lepingust näpuga järge veab ja ehitajat tähtaegade ületamise korral kohe trahvima kukub. Pigem tuleks kindlasti otsida koostööd püsiva, jõulise ja huvitatud osalusena protsessis, nii et iga pool tajuks, mida täpselt temalt oodatakse, kuidas see käib ja et see mis tuleb teha, selle lihtsalt peab ära tegema. Sanktsioonide soovitused (nt kõik valeliigutused trahvistada jms) ei kõlba eramaja puhul juhtimisvõttena kuigi hästi, sest kui tellija asub trahvidega moneypuleerima, siis keerab töövõtja temale ka kenasti ja mõnusalt trahvikirve selga, kui tellija hankes olevad asjad kas või paar tundi objektile hiljaks jäävad. Ja eramaja puhul tellija hangetest ja muudatussoovidest tavaliselt ei pääse ja pole ka mõistlik seda teemat survestada või endalt teed ära lõigata. Kuid eks nii palju kui on juhte, on ka arvamusi kuidas juhtima peaks.

  Vasta
 2. Eno Pappel
  Eno Pappel says:

  @cmd
  Koostöö on oluline, mistahes töö osas – olgu see suur või väike ja kindlasti tuleb selle poole püüda, sest tülide korral ei võida ju tegelikult kumbki osapool. Minu sõnum on rohkem see, et tuleks jälgida lepingut ja kui tekivad viivitused või muud takistused siis koheselt reageerida. Reageerimine ei tähenda koheselt sanktsioone, enamasti piisab õigeaegsest suhtlemisest ja olukorra fikseerimisest ning vajadusel muudatuste tegemisest – näiteks ajagraafikus. Küll aga soovitan sanktsioonide peale mõelda siis kui vaatamata suhtlemisele ja kokkulepetele tähtaegasid oluliselt ületatakse. Kui sanktsioonide teema on töövõtulepingus täpselt lahti kirjutatud siis ei ole vaja karta ka kummagi osapoole poolt nendega manipuleerimist.

  Vasta

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.