Majaehitaja.ee on 3 aastane

Majaehitaja.ee sünnipäev

Järjekordne tegevusaasta on möödas ja hea meel veidi kokkuvõtvalt rääkida sellest, mis tehtud ja veidi ka sellest, mis ees ootab.

Kõigepealt aga soovin tänada kõiki, kes on majaehitaja.ee lehte külastanud ning siin keskkonnas asuva 224 artikliga võtnud vaevaks tutvuda. Suur tänu!

Uurides lehekülje statistikat selgus, et majaehitaja leht on saanud aastaga üle 55 000 unikaalse  külastuse ning keskmiselt kulutatakse lehel oma aega 2 minutit ja 15 sekundit.

Üllatuslikult on lehega tutvutud aasta jooksul lausa 87 riigist. Kõige enam külastajaid väljapoolt Eestit on käinud Soomest, Norrast, Rootsist, Inglismaalt ja Saksamaalt.

Enamik külastajaid (81%) on jõudnud majaehitaja.ee lehele läbi otsingumootorite (peamiselt Google ja Neti) ja populaarsemad otsingu märksõnad on maaküte, moodulmajad, maja projekt ja maja ehitus.

Aastaga on majaehitaja minikursusest osa võtnud ligemale 1000 inimest ja erinevatest e-kursusest ning veebiseminaridest kokku veidi üle  150-ne inimese.

Majaehitaja facebooki leht meeldib tänase seisuga 602 inimesele.

Aga aitab statistikast.

Vaatame natuke ka ettepoole, mis on plaanis.

Olen aja jooksul saanud palju tagasisidet küsimuste vormis, mis puudutab erinevaid ehitusmaterjale ja konstruktsioonide tehnilisi lahendusi. Suur hulk küsimusi puudutab sobilike ehitusfirmade otsimist ja valikut.

Pikka aega mõtlesin, kas ja kuidas sellist infot esitada, et sellest lugejale kasu oleks ning tema ehitusplaane toetaks. Erinevate variantide kaalumise järel jäi peale mõte tegevus- ja töödepõhise koolituskeskkonna lahendusest, mille eesmärgiks on kajastada ainult kõige olulisemad tegevused.

Uus projekt on praegu töös ja koos sellega muutub mõne aja pärast ka majaehitaja veebileht. Aga sinna läheb veel aega.

Põnevat majaehitamist soovides,
Eno