Kuidas võrrelda hinnapakkumisi?

Kui ehitusfirmadelt on saadud hinnapakkumised siis järgmiseks tööks on neid võrrelda ja selgitada välja parim pakkumine. See võib tunduda väga lihtsa ülesandena, kuid enamasti osutub objektiivselt hinnapakkumiste võrdlemine päris keeruliseks ja nõuab väikest uurimistööd.

Kuidas võrrelda hinnapakkumisi?

Keeruliseks teeb võrdlemise see asjaolu, et enamasti esitavad ehitusfirmad oma hinnapakkumised endile mugavamal  ja harjumuspärasel viisil. Isegi siis kui anda ette konkreetne pakkumiste tabel, kuhu paluda hinnapakkumine lahti kirjutada, ei täideta seda korrektselt.

Seega on suurimaks probleemiks hinnapakkumiste võrdlemisel nende uuesti lahtikirjutamine, nii et tekiks võrreldavus. 

Soovitan koostada tabeli, kus tabeli esimeseks veeruks oleks teostatavate tööde nimekiri. Tööde nimekirja võib koostada aga järgnevalt.

Võta üks põhjalikumalt lahti kirjutatud hinnapakkumine ja kirjuta välja kõik tööd ehk koosta tööde nimekiri, mis selles pakkumises on toodud. Seejärel võta järjest ette ka kõik ülejäänud pakkumised ning kontrolli, kas nendes toodud tööd juba sisalduvad  nimekirjas, kui mitte, siis lisa need tööd nimekirjale lisaks. Nii saad  nimekirja, mis peaks tööde teostamist hästi kajastama ja on piisav, et tööst ülevaate saamiseks.

Seejärel tuleb panna tööde järele hinnad. Kui need on pakkumises konkreetselt välja toodud, on väga hea. Kui aga on ainult pikk tööde loetelu ja vaid koondmaksumus, tuleks ehitaja käest täpsemat hinna lahtikirjutust paluda.

Ära looda, et saad kõigi pakkujate käest soovitud detailsusega info. Seda ei õnnestu saada sageli  isegi siis, kui seda spetsiaalselt palud. Mõne detailse pakkumise saamine on hea tulemus. Enamus pakkumiste puhul aga tuleb leppida sellega, et täpseid hindasid konkreetsetele töödele ei saa.

Sellise koondtööde tabeli kokkupanekul on lisaks hinnale ka see eesmärk, et nii saab ehitajalt täpsustada, kas tema pakkumises sisalduvad kõik vajalikud toodud tööd. Kui näiteks pakkumises mõned töölõigud puuduvad, siis tuleks paluda ehitusfirmal need lisada ja lasta esitada parandatud hinnapakkumine.

Eesmärgiks on saavutada hinnapakkumiste sisu võrreldavus. Selliselt on võimalik, isegi siis kui detailiset hinna lahtikirjutust ei esitata, vähemalt võrrelda koondmaksumusi. Väiksemate ehitustööde puhul on selline sisupõhine võrdlemise sageli piisav.

Hinnapakkumise võrdlemisel lisaks hinnale ja teostatavate tööde sisule, võrdle kindlasti ka muid hindamiskriteeriumeid nagu näiteks:

  • Tööde teostamise aeg / kui pakutud töö teostamine aeg on väga pikk või erakordselt lühike siis peaks uurima täpsemalt, mis selle põhjuseks.
  • Tööde kvaliteet / saab hinnata, kui firmal on ette näidata varasemaid analoogseid töid. Hea oleks mõnele varasemale tellijale helistada ja uurida täpsemalt ehitusfirma tehtud tööde kvaliteedi ja koostöö kohta.
  • Võtmeisikute ja firma taust / oluline on uurida kaua on firma ja võtmeisikud selles töövaldkonnas tegutsenud. Eesmärgiks on välja selgitada firma usaldusväärsus ja ka majandamise oskus. Vähe turul olnud firmad lõpetavad sageli esimeste probleemide korral tegevuse, jäädes võlgu nii oma klientidele kui partneritele.
  • Enda poolt seatud tingimused nagu näiteks tööde teostamise kiirus, töötajate kvalifikatsioon või pikaajaline töökogemus, ettemaksete mittetegemine jmt. nõuded.
hinnavaurdlus
Hinnavõrdluse näide Plaatimistööde osas

Selline hinnapakkumiste võrdlemine võtab küll aega, kuid annab suurema kindluse, et teostatud tööd saavad korrektselt ja kvaliteetselt tehtud.

allkiri

Häid hinnavõrdlusi soovides,
Eno

Vaata ka lisaks: