Evari Ehitus – kaasaegsed katuselahendused

Katuse eluiga sõltub katuse asukohast, kasutusotstarbest, hooldusest, materjalist, lahendustest, paigaldusest. Pikaealine ja toimiv katus eeldab põhjalikku planeerimist. On alati odavam teha töö üks kord ja korralikult, kui mitu korda ja uuesti ja jälle uuesti. Soovitame kasutada kvaliteetseid materjale, korralikke lahendusi, paigaldusel oma ala asjatundjaid.

Evari Ehitus alustas tegevust 1991 aastal ja ettevõtte eesmärgiks on ehitada parimas koostöös tellijaga, kvaliteetselt, optimaalse aja ja hinnaga!
OÜ Evari Ehitus on Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu liige 2012. aastast.

 OÜ Evari Ehitus väärtused
 Kontakt

 Spetsialiseerunud lamekatuste ehitamisele

Katusetööde hüdroisolatsioonitöödel kasutame põhiliselt SBS bituumenrullmaterjale või PVC plastrullmaterjale. Antud katete paigaldamise tehnoloogiat kasutame nii tavakatuste, pööratud katuste, murukatuste, mätaskatuste, käidavate katuste, liiklusega koormatus katuste, seinte, põrandate, vundamentide, sildade, korrusparklate, terrasside, rõdude, lodžade ja teiste sarnaste ehitiste või rajatiste hüdroisoleerimisel.

Pakume terviklahendusi. Paigaldame kandvaid profiilplekke, katuse ääreplekke, vihmavee äravoolusüsteeme, katusekaeve, katusepollareid, turvatrosse; katuseaknaid, katuse- ja suitsuluuke; soojustame katuseid, hoonete vundamente, keldriseinu; ehitame katuse parapette, karniise, lamekatuste tuulutussüsteeme.

Parandame, remondime, renoveerime, rekonstrueerime olemasolevaid lamekatuseid. Teeme olemasolevate katuste ülevaatust, hooldust, liiglume koristust.

Müüme kaasaegseid marmoroc fassaadikattesüsteeme.

Lamekatuste ehitus

  • lamekatuse ehitus on ainulahendus juhul, kui katuse kalle on väiksem kui 1:10 (lamekatuse ehitus, lamekatusetööd)
  • lamekatustena käsitletakse ka muutuva kaldega rullmaterjalist kattega katuseid, kus kalle võib olla 0 kuni 90 kraadi (kuplid, kaared, erikujud) ning katuste ehitamisel kasutatakse lamekatuse ehitamise materjale ja tehnoloogiat
  • lamekatused ehitatakse seisvat vett pidavate katustena
  • lamekatuste kandekonstruktsiooniks võib olla betoon, metall, puit
  • vastavalt vajadusele ehitatakse katused kas sisemise või välimise veeäravooluga
  • vastavalt katuse otstarbele lamekatuseid soojustatakse või ei soojustata
  • vastavalt katuse konstruktsioonile lamekatuseid tuulutatakse või ei tuulutata

Katuste soojustamine

Soojustusmaterjaliks kasutatakse põhiliselt katusevillasid (katusevill), katusevahtusid (katusevaht), kergkruusa (kergkruus) ning kasutatav materjal sõltub konkreetsest objektist.
Lamekatustes kasutatavate soojustusmaterjalide koormustaluvus peab olema alumistes ja vahekihtides minimaalselt 30 KN/m² ja pealiskihis minimaalselt 50 KN/m².
Soojustuskihi paksus sõltub kasutatavast soojustusmaterjalist, hoone/ruumi otstarbest ning tööde tellija soovist ja võimalustest.

Profiilpleki paigaldus

Kandvaid profiilplekke kasutatakse soojustatud ja soojustamata katusekandekonstruktsioonides ning ehitiste vahelagedes. Kandvad profiilplekid on säästlik katuselahendus pikkade sillete saavutamiseks. Neid plekke võib kasutada ka surve all oleva kihina karkassile/vundamendile langeva horisontaalkoormuse jaotamiseks.
Vajaliku profiilpleki valikul on abiks projekteerimisjuhendid ja keerukamatel juhtudel vastavad arvutiprogrammid. Vastavalt ehituse tüübile pakub tootja erinevaid lahendusi.

Katusepollarite, julgestustrosside paigaldustööd

Katusepollarid on vajalikud katusel töötavate või liikuvate inimeste ohutuks kinnitamiseks, katusele turvatrosside ja –siinide, reklaamaluste, käiguradade, aknapesusüsteemide jms kinnitamiseks või ventilatsiooni- ja jahutusseadmete jms alustena.

Katuste remonttööd

Lamekatuste remont, renoveerimine, rekonstrueerimine

Katuste ülevaatud ja hooldus

Lamekatuste ülevaatus, hooldus, liiglume koristus

Hüdroisolatsioonitööd

Hüdroisolatsioonitööd toimuvad erinevate materjalide lisamisega: krunt, üks või mitu võõba- või/ja rullmaterjalikihti.
Paigaldatav hüdroisolatsioon kaitseb ehituskonstruktsioone vee ja niiskuse kahjustava toime eest.

Vundamendi soojustustööd

Vundamendi soojustamiseks kasutame erinevaid plaatvahtsoojustusmaterjale.
Soojustusplaadid paigaldatakse tihedalt nii aluse kui ka üksteise vastu vältides vahede teket.

Marmoroc fassaadikatted

Marmoroc on valmistatud purustatud marmorist, tsemendist ja värvipigmendist. Fassaadikivi pind on kergelt krobeline või sile ja kaetud vett hülgava kihiga.
On saadaval paljudes värvitoonides ja fassaadi katmisel on võimalik kasutada erinevaid värvikombinatsioone.

Soovitav lugeda

Täiendavad artiklid, nõuanded ja viited