Ehitustöö kvaliteedi kontrollimine

Ehitustööd tellimisel soovime me saada hea kvaliteediga lõpptulemust. Mille pärast sageli hästi alanud koostöö ehitajaga, ühel hetkel tülli kisub? Mis põhjustab eriarvamused?

Paljud ehitusfirmad kardavad, et nende teostatud töid ei võeta vastu, tööde vastuvõtmisel noritakse tühja-tähja pärast ning lastakse asju ümber teha. Seetõttu venib ehitustöö ja ehitajale tekivad suuremad kulud, kui nad olid planeerinud.

Selle riski hajutamiseks aitab korralikult kirja pandud tööde vastuvõtmise kord ning suhtlemine enne tööde teostamist ja tööde teostamise ajal.

Aeroc seinas vertikaalvuuk liimiga täitmata
Aeroc seinas vertikaalvuuk liimiga täitmata

Mina olen lahendanud tööde puhul asjad tavaliselt nii, et teen ise töölõigu spetsiifika endale selgeks ning annan selle info ka ehitajale, millele tuginedes ma tööd kontrollin. Sama võib paluda ka ehitajalt, et ta annaks ette info, millele tuginedes tööd teostatakse. Piisab ka mõnest lingist näiteks mõnele töökorraldust kirjeldavale lehele Internetis. Nii  saab näiteks lihtsalt hankida ehitusmaterjali tootja poolt antud tööjuhiseid. Nende jooniste ja seletuste abil on hea töid kontrollida. Kohe kui märkad viga, anna sellest ehitajale teada.

Näiteks avastasin oma maja ehitamisel, et ehitaja hakkas  ühes kohas kasutama vale kasutusotstarbega müürikive. Teatasin sellest koheselt ehitajale ning valed kivid võeti ära ja asendati õigetega. Suuremat kahju ehitaja sellest ei saanud, kuna veale sain jälile väga varakult.

Ehitustööde kvaliteet sõltub kokkuvõttes päris olulisel määral tööde tellijast ja omanikujärelevalvest. Paljud ehitustööde tellijad eeldavad ja kindlasti ka õigusega, et ehitaja teeb alati töö väga kvaliteetselt, kuid tegelikkuses tuleb päris palju enda aega kulutada, et tööde kvaliteet oleks hea.

Kas Sina kontrollid töö tellimisel ehitustöö kvaliteeti?