Postitused

,

Kas garaažiga või ilma?

Maja ehitamist kavandades võib tekkida küsimus, kas ehitada ka maja juurde garaaž või mitte? Mis oleksid garaaži puhul need eelised, mida võiks läbi mõelda.

Garaaž kahele autole

Garaaž kahele autole

Mis oleksid siis ikkagi peamised garaaži eelised?

 • Mugavus – minna majast garaaži ja sealt autosse ning tööle sõita – eriti kui garaažiuks ja värav on puldiga avatavad. Eriti väärtuslik on see talvel, kui ei pea aknaid ja autot lumest puhastama ning mis kõige olulisem – auto läheb käima ka suurte külmade ajal.

 

 • Annab juurde lisaruumi oma majapidamisega soetud asjadele ja huvialadega tegelemiseks. Siinkohal on paljudel kartus, et garaažist kujuneb ajapikku kolikamber, kuhu on hea asju panna. Kindlasti võib see nii olla, kuid kui garaažis on nii korralikud riiulid kui ka panipaigad siis väga hea oma inventari hoida ja mis peamine – kõik on lihtsalt leitav.

 

 • Turvalisus – garaaž on ka kindlasti turvalisem koht, kus hoida nii autot kui ka oma muid tarbeesemeid nagu jalgrattad, suusad, tööriistad jne.

 

 • Kasutamine tööruumina – garaažis on hea teha ka väiksemaid töid ja seda eriti talvel või vihmastel päevadel.

 

 • Garaaži saab vajadusel muuta eluruumiks ja seda ilma väga suurte lisakuludega. Kui selline vajadus võib tekkida, siis on mõistlik seda arvesse võtta juba maja ja garaaži projekteerimisel. Olen näinud, mitmeid lahendusi, kus algne garaaž on edukalt hiljem maja osaks muudetud ja seda isegi nii hästi, et ei saa arugi, et varem teistsugune lahendus võis olla.

 

Mis on aga peamised vastuväited garaažile?

 • Maja esifassaad saab rikutud, kuna garaažiuks mõjub liiga domineerivalt – sellised seisukohad on paljudel arhitektidel. Arhitektid soovitavad sageli ka garaaži eraldi ehitada, siis on tervikut silmas pidades lahendus silmale parem.

 

 • Garaaži ehitamine on kallis. Korralikul garaažil on m2 maksumus sisuliselt sama, mis maja m2 maksumus. Varjualuse ehitamine on kindlasti odavam, kuid talvel tuleb autoaknaid ikkagi jääst puhastada.

 

 • Garaaži auto parkimine on ebamugav ja tülikas. Selle väitega võiks olla nõus siis kui garaaž on väga kitsas ja auto sisseajamine on seetõttu täpsust nõudev. Kui aga piisavalt on ruumi, siis ei tahaks sellega nõustuda.

 

 • Garaaž vajab kütmist. Kas ehitada köetav või mitteköetav garaaž on igaühe enda valida ja oleneb rohkem sellest, mis otstarbeks garaaži kasutada. Ka korraliku kütmata garaaži puhul ei pruugi temperatuur ka talvekuudel miinuskraadideni jõuda.

 

Kas maja peaks olema garaažiga või ilma? Mis on Sinu arvamus?

,

Kuidas automaatika kodus elu lihtsamaks teeb?

Tehnika areneb ja järjest enam tekib võimalusi kõikvõimalike automaatsete lahenduste kasutamiseks. Ka oma maja puhul on tekkinud palju võimalusi, mis teevad elu lihtsamaks. Maja kavandamisel on just õige aeg mõelda ka automaatikale, sest siis kujuneb süsteemide väljaehitamine lihtsamaks ja soodsamaks.

juhtimine

Automaatika annab kokkuhoiu

Automaatika kasutamisel on peamised eesmärgid:

 • Mugavus
 • Kokkuhoid
 • Turvalisus

 

Millised on tänapäeval peamised automaatika võimalused? Kuidas neid oma kodus rakendada saab? Vaatame lähemalt:

 

 • Küttesüsteemid
  Automaatika abil on väga lihtsalt võimalik erinevate kütterežiimide kasutamine vastavalt eelprogrammeeritud ajagraafikule. Näiteks öösel hoida jahedamat temperatuuri ja vastu hommikut tõsta ning päeval, kui kedagi kodus pole siis hoida jälle madalamat temperatuuri. Selline automaatika hoolde jäetud kütte reguleerimine võimaldab soojusenergia kokkuhoidu u. 20%. Sobib kõige enam radiaatorkütte puhul, samas näiteks põrandakütte puhul ei anna see kasu, sest põrandamassiivi ülesoojendamine võtab aega ja kiireid kütterežiimide muutusi ei võimalda.

 

 • Ventilatsiooni ja jahutussüsteem
  Sarnaselt küttesüsteemile saab panna automaatse juhtimise alla ventilatsiooni ja jahutusüsteemi. Näiteks päevasel ajal kui inimesi kodus pole, siis hoiab süsteem minimaalset õhuringlust. Õhtustel aegadel, kui pere kodus, siis töötab süsteem tugevamal režiimil.

 

 • Elektrivalguse optimaalne kasutamine
  Näiteks, kui pole mõnda aega ruumis liikumist ei toimu siis lülituvad tuled välja.

 

 • Loomuliku valgustuste juhtimine
  Kardinate juhtimine ja seda olenevalt valgusest või eelprogrammeeritud kellaajast. See võimaldab ka maja kütterežiimi toetada. Kui muidu võib ununeda hommikul kardinad akende eest ära võtta, siis süsteem hoolitseb selle eest, et päikesevalgus päevasel ajal maja soojendama pääseks ja nii hoiab kokku soojusenergialt.

 

 • Valvesüsteemid, simulatsioonid, ohutus
  Valvesüsteemide ülesandeks on anda õigeaegselt info võimalike avariide ja häirete korral. Valvesüsteemiga saab siduda ka muid funktsioone. Näiteks kodust lahkudes ja valvesüsteemi sisselülitades, lülitatakse välja kõik mittevajalikud elektriseadmed ja pistikud, mis aitab tagada näiteks seda, et kogemata ei jää triikraud sisse. Võimalik on ka kasutada näiteks „kodus oleku” simulatsiooni, mis peaks aitama kutsumata külalisi ära hoida. See süsteem paneb majas mõnes toas aeg ajalt mõne tule põlema ning lülitab näiteks raadio sisse ja välja.

 

Maja automaatikasüsteemi juhtimine on tänapäeval võimalik väga lihtsalt ka kaugjuhtimisega, näiteks läbi intreneti. Saab kontrollida, kas majas kõik korras ja vajadusel süsteemi seadistada.

Kas sina kasutad oma kodus automaatseid süsteeme?