Postitused

,

Kuidas tagada ehitustööde dokumenteerimine?

Üks ehitamisega kaasas käivaid suuremaid probleeme on seadusandlusega nõutud ehitustegevuse dokumenteerimine ehk täitedokumentide koostamine ja seda eriti eramajade puhul. Seadus nõuab ehitajalt kogu ehitusperioodi jooksul kõigi vajalike ehitisega seotud täitedokumentide koostamist ja esitamist tellijale.

Miks üldse täitedokumentatsioon on vajalik?
Korralikult vormistatud täitedokumentide abil on võimalik hiljem võimalike probleemide korral lihtsamalt leida ülesse võimalikud puudused ning leida lahendused. Täitedokumentatsioon sisuliselt näitab, kuidas ehitist täpselt ehitati, tõendab, et kasutati õigeid materjali ja peeti kinni tehnoloogilistest nõuetest.

Praktikas, kus eramaja ehitab väiksem ehitusfirma, kus keskendutakse ainult ehitustöödele, ei vormistata ega ka koguta täitedokumente ning kõik vajalik dokumenteerimine, kui seda üldse tehakse, üritatakse teha alles objekti üleandmisel tagantjärgi.

Näiteks tegevust fikseerivat koonddokumenti “Ehitustööde päevikut” peab ehitaja täitma iga päeva kohta, kui töid tehti ja mis sisaldab antud päeval ehitusobjektil teostatud ehitustööde ülevaadet, kasutatud materjale kui ka näiteks ilmastikutingimuste infot. Tegelikkuses täidetakse täitedokumente sageli tagantjärgi ja näiteks ehitustööde päevikut või kaetud tööde akte 3 kuud hiljem täites, ei saa kuidagi andmed olla enam täiesti täpsed ning usaldusväärsed.
Jooksvalt täitedokumentatsiooni täitmine on ehitajale ebamugav lisakohustus ning seda seetõttu võimalusel üritatakse teha minimaalselt ja enamasti tagantjärgi.

Kuidas tellija saab mõjutada täitedokumentatsiooni õigeaegset esitamist?

Tellija sisuliselt ainsaks toimivaks lahenduseks on lepingus siduda täitedokumentide esitamine iga tööetapi vastuvõtmise ja arveldamisega. Mõistlik on tööetapp ja arveldusetapp viia alati kokku, sest siis on nii tellijal lihtsam ülevaadet saada ning võimaliku lepingu katkestamisel lihtsam seda teha, sest iga konkreetse töölõigu ja selle kulude osas on ühene seos.

Sellisel juhul pole ehitajal muud võimalust, kui ta soovib saada töölõigu eest tasu siis selle saamiseks, peab ta esitama ka vastava töölõigu täitedokumendid. Praktikas järele proovitud ja töötab!

Juba lepingu koostamisel tasuks iga tööetapi juurde ära tuua need ehitusdokumendid, mida ehitaja peab selle etapi valmides esitama. Siis on osapooltel ühine arusaam ja ootused ning koostöö sujub paremini.

, ,

Külaskäik elementmaja tootja juurde

timbecoHiljuti oli mul hea võimalus osa saada ühe elementmaja tootmise köögipoolest. Nimelt käisin tutvumas  kodumaise firma Timbeco Woodhouse OÜ (endise nimega Palktare OÜ) tootmisega.

Firma toodangus on erinevad lahendused nii eramajade kui ka mitmekorruseliste kortermajade tarvis. Põhiline toodang on elementmajad (s.h. tuntud kaubamärk ThermoLog)  ja elementmajade konstruktsioonid ning ka palkmajad.

Minu jaoks oli mõneti üllatuslik, kui avatult ja põhjalikult kogu tootmist näidati. Käisime läbi kogu tootmisprotsessiga seotud ruumid ning koos sellise ringkäiguga tekkis väga hea ülevaade, kuidas täpselt tootmisprotsess toimub.

Selline avatud ja aus lähenemine loob usaldust ja kindlasti usaldus selle firma toodangu osas minu jaoks kasvas. Tänapäeva tootmine on suuresti mehhaniseeritud. Spetsiaalne tarkvara võimaldab tööprojekti puitdetailide failid saata operaatori lõikepinki ning seejärel operaatori ülesandeks on seadmele ette anda ainult vastav materjal ning seade lõikab ja töötleb välja väga täpsed puitdetailid.

Kõik konstruktsioonide puitdetailid valmivad automaatjuhtimisega tööpingi abil ning lõigatakse täpselt mõõtu. Samamoodi teeb seade ka puitdetailidesse kõik vajalikud tapikohad või muud sisselõiked, mis on konstruktsioonides vajalikud. Kõik seinakonstruktsioonideks vajalikud puitdetailid komplekteeritakse seadme abil valmis ning seetõttu seina detailidest kokkupanemisel ei ole vaja mitte kordagi ühtegi puitdetaili käsitsi lõigata. Tänu väga täpsetele mõõtudele läheb detailidest konstruktsiooni kokkupanemise töö kiiresti ning aitab kindlasti tagada tööde kvaliteeti.

Tootmisprotsessist saab ülevaate siit videost.

Kvaliteedi tagamiseks on paika pandud konkreetsed puitmaterjali ostmise nõuded ja seda kontrollitakse järjepidevalt. Aeg-ajalt tuleb ka ette, et puidu vastuvõtmisel saadetakse see tagasi, kuna ei vasta tingimustele.

Kvaliteediga seoses on huvitav olukord Eesti elementmajade tootjatega, nimelt enamik Eesti tootjad müüvad valdava enamiku oma toodangust välismaale. Näiteks Timbeco Woodhouse müüb juba pikki aastaid enamiku toodangu Norrasse ja Jaapanisse. Laoplatsil olid praegugi mitmed merekonteinerid, mis ootasid Jaapanisse saatmist. Kokku on aja jooksul Jaapanisse saadetud juba üle 1200 merekonteineri. Selline suur kogus näitab toodangu kvaliteeti ja kindlasti ka head töökorraldust.  Kusjuures ei eristata tootmises kuidagi seda toodangut, mis läheb välismaale ja mis läheb Eestisse, tootmine on samasugune ja kvaliteet on samasugune kõigile turgudele.

Huvitav oli kuulda, et korra on ette tulnud olukord, kus merekonteineritega saadetud kaubast jäi paar detaili maha ning ei jäänudki muud üle, kui vajalikud detailid saata lennukiga järgi. Loomulikult oli tähendas see suuri kulutusi ning seejärel veelgi tõhustati komplekteerimist, et sellist kooliraha ei peaks rohkem maksma  ning seni on õnnestunud sellisest täiendavatest lisakuludest hoiduda.

Jutuks tuli ka see, et miks Eestis sageli eelistatakse Soome tuntumate majatootjate toodangut Eesti enda tootjate asemel. Kvaliteedi osas ei jää Eesti parimad majatootjad täna enam milleski alla, kuid tõenäoliselt napib usaldust ja ei saada veel vastu Soome majatootjate paremale turundusele.

Tõenäoliselt on välismaal toodetud kauba osas ajaloolistel põhjusel suurem usaldus tekkinud ning seetõttu on kodumaised tootjad teenimatult varju jäänud. Kui vaadata Eesti parimaid majatootjad siis sarnaselt piiritaguste tootjatega investeerivad nad märkimisväärselt tootearendusse ja kvaliteeti ning seetõttu ei jää nende toodangule enam välismaistele millegagi alla.

Kui konkreetselt Timbeco Woodhouse OÜ-st rääkida siis seal on kliendi jaoks kindlasti eeliseks, et kogu protsess alates projekteerimisest kui toodangu valmimiseni toimub meeskonnatööna. Protsessis osalevad inimesed ühistesse kontoriruumidesse kokku pandud, et tekiks võimalus vahetu tagasiside saamiseks igas etapis.

Lisaks pakub firma igale tellijale võimalust tema majaelementide kokkupanekut tehases kontrollida ja soovi korral ka ketud tööde akte vormistada.

Kokkuvõttes tasub kodumaisel element- ja moodulmajade tootjatel silm peal hoida ning nende arengut jälgida. Sest vaatamata sellele, et seni kodumaalt vähe tellimusi tuleb, tehakse Eesti majatootjate poolt head tööd, investeeritakse järjest parematesse seadmetesse ning uutesse tootmishoonetesse, mis kokkuvõttes aitab saavutada ja tagada toodangu kvaliteeti.

Positiivne oli tutvuda lähemalt firmaga, kes pikki aastaid (üle 20 aasta) Eesti turul ja kus tehakse oma tööd pühendunult!