Postitused

,

Teekond korterist oma majja

Karkassmaja ehitamine

Käesoleva aastanumbri sees olen tööalaselt kokku puutunud paljude inimestega, kes otsustavalt tegutsema asunud. Asunud oma korterit müüma või selle juba ära müünud ning oma majaehitamise osas esimesi samme teinud.

Kõigi puhul on ühine nimetaja olnud korteri kõrge turuväärtus ehk inimesed tunnetavad, et on õige aeg oma kalliks muutunud korteri müügiks. Lisaks on tegemist enamasti nooremate inimestega, kes pere juurdekasvu tõttu ka korterisse enam mugavalt ära ei mahu.

Vaatame veidi lähemalt seda protsessi, mis kaasneb ühe korteri müügiga ja maja ehitustööde käivitamisega.

Korteri müügiks kuluv aeg

Ajafaktor on üks kriitilisemaid teemasid. Nimelt korterit müüma asudes ei ole teada, kaua kestab müügiprotsess. Müügi kiirust saab mõnevõrra mõjutada korteri hinda alandades, kuid suuresti on see prognoosimatu. Võib õnnestuda kiiresti müüja soovitud hinnaga aga samahästi võib ka hinda alandades müügini jõudmine võtta aega näiteks aasta.

Tavaliselt ongi majaprojekti käivitumise päästikuks korteri õnnestunud müük, sest enamasti hangitakse müüdud korterist saadud summa eest krunt ja natuke jääb ka ehituseks. Sageli ei ole omanikule korteri müügist kätte jääv summa suur, sest korteri puhul on võetud laenu ning osa rahast läheb laenu kustutamiseks.

Krundi valik

Enamasti paralleelselt korteri müügiga otsitakse ka sobilikku krunti. Ideaalne on see, kui krunt on varasemast ajast olemas või seda saab osta ilma korteri müügist laekunud rahata. Peamine probleem krundi ostmisel on see, et pangad üldjuhul ei anna laenu tühja krundi ostmiseks.

Kui krundil mõni hoone peal siis antakse laenu veidi lihtsamini.  Seetõttu on ka mõnevõrra krundiostjate jaoks huvipakkuvamad vanemates suvilakoperatiivides olevad maatükid, millel väiksemad aiamajad või suvilad peal. Plaan on selliste kinnistute puhul enamasti olemasolevad ehitised, kas lammutada või siis rekonstrueerimise sildi all kapitaalselt ümber ehitada.

Kui krundil ei ole ehitisi, siis parim variant oleks see, et korteri müügist saadavast rahast jätkuks krundi ja näiteks vundamendi ehitamiseks. Kui vundament krundil olemas siis annavad pangad ka lihtsamini laenu ja  ülejäänud ehitustööd saaks juba laenuraha eest lõpuni ehitada. Arvestada tuleks kindlasti aga sellega, et vajalik teha kogu ehitusprotsessi jooksul mitu kinnisvara hindamist ja laenuraha ei maksta enne välja, kui turuväärtus kinnistul on ehitustegevuse tõttu suurenenud.

Krundi valikul lähtutakse peamiselt hinnast ja asukohast. Kindlasti ei tasu unustada krundi osas kommunikatsioonidega liitumiste väljaselgitamist ja eelistada tasuks krunte, mis sisaldavad vee, kanalisatsiooni ja elektriga liitumist.

Krundi valikul on muutunud järjest olulisemaks, et juba enne krundi ostu oleks selge, kas krundile saab paigaldada näiteks maakütte kollektori, sest säästlik küttesüsteem aitab pikemaajaliselt maja halduskulusid kokku hoida.

Maja projekt ja ehitusloa hankimine

Maja projektide osas eelistatakse võimalusel valmisprojekte ja kiiresti ehitatavaid elementmaju. Põhjuseks on kiirus. Nimelt pered, kes oma korteri maha müüvad, elavad kas ajutiselt oma sugulaste juures või üürivad selleks perioodiks korteri. Kulude kokkuhoiu eesmärgil on arusaadavalt huvi majaehitus võimalikult kiiresti läbi viia, et saaks uude koju sisse kolida.

Mõistlik oleks paralleelselt korteri müügiga ja pigem isegi varem teha enda jaoks nimekiri võimalikest kruntidest ning selgitada välja kõik vajalik kruntide kohta, et sellel hetkel kui korteri müük toimub, saaks läbimõeldult edasi tegutseda. Kasulik oleks ka varakult enda jaoks leida või tellida projekt ja hinnata selle sobivust väljavalitud kruntidele. Kasulik oleks ka vähemalt suurusjärgu hinnana välja selgitada maja maksumus.

Projekti kokkupanek ehitusloa taotlemiseks võtab samuti aega. Projektile kooskõlastuste võtmine, näiteks naabrite kooskõlastuste saamine, mida endiselt sageli kasutatakse omavalitsuste poolt, võtab paratamatult aega.

Ehitusloa taotlemine juhul kui kõik on dokumentatsiooniga korras ja lisaküsimusi ei teki, võtab aega umbes kuu aega  aga  võib võtta ka oluliselt kauem.

Paralleelselt ehitusloa taotlemisega tuleks võtta ka ehitajalt hinnapakkumised, sageli tehakse seda ka varem ning sõlmida kokkulepped. See kõik võtab samuti oma aja.

Hinnanguliselt võtab sellest hetkest kui korter müüdud uude majja sissekolimine aega u. 1 aasta või enam. Kui enne korteri müüki tehtud rohkesti eeltööd ja kiiresti on võimalik saada ka ehitusluba siis ideaalses olukorras võib kogu protsess võtta ka aega näiteks 6-8 kuud.

Kokkuvõttes

Niisiis kiiret ega kerget võimalust oma maja ehitada kahjuks ei ole. Tõsi alati saab, peale korteri müüki, otsida enda jaoks sobiliku valminud eramu ja see ära osta.

Kui aga eesmärgiks enda jaoks väljamõeldud sobiliku ruumiplaani ja väljanägemisega maja siis ei pääse pikemaajalisest oma elukorralduse muutmisest. Tuleb ju perel kolida alguses müüdavast korterist näiteks ajutisse üürikorterisse ja hiljem uuesti kolida oma uude kodumajja. See on pingeline aeg igale perele aga samas ka põnev ja huvitav ning seetõttu tasub läbimõeldult tegutseda, et kõik plaanide kohaselt õnnestuks!

,

Kas ehitustöid tellida või üritada ise teha?

Kas tellida oma maja ehitus võtmed kätte meetodil? Või hoopis ise oma oskused proovile panna ning ise oma maja ehitamisel aktiivselt kaasa lüüa?  Kas piirduda tööde organiseerimisega ja juhtimisega, või teha ka ise osasid ehitustöid reaalselt oma kätega?

Ise oma maja ehitamine

Iga töö ja selles suhtes pole ka ehitus erand, nõuab oskusi,  teadmisi ja vaja läheks ka kogemusi. On inimesi, kes sõna otseses mõttes, terve oma maja, ehitavad oma vabast ajast ning põhitöö kõrvalt nn. kivi-kivi haaval. Ma olen alati selliste inimeste otsusekindlust ja pühendumust kõrgelt hinnanud, sest see on ju kõige vaevanõudvam ja raskeim viis oma kodumajani jõuda. Sundida ennast, iga tööpäeva lõpus ja oma poolelioleva maja juures mõned tööd ette võtta, on väga raske. Selliselt ise töid tehes, eriti kui pole ehitusega varasemast suurt kokku puutunud, on väga palju õppida ning eks õppimisele ja info hankimisele kulub märkimisväärselt aega. Nii ehitades võib ja sageli ka kulub aastaid, enne kui maja valmis saab.

Pooleliolev eramu Tallinna lähistel

Pooleliolev eramu Tallinna lähistel

Mis võivad olla peamised põhjused, miks inimene ise haamri ja naela kätte võtab ja oma maja ehitama asub?

 • Soov teha ise
  See on ürgne väljakutse, teha ise oma kodu ja kindlasti pole midagi paremat sellest tundest kui lõpuks maja valmis ja sinna elama asuda saab. Teadmine, et see on ise tehtud, annab majale väärtust ja kodu tunnet juurde.

 

 • Kokkuhoid või pole laenuvõimalusi
  Sageli asutakse maja ise ehitama just kokkuhoiu mõttes. Ise tehes hoiab ju tööjõukuludelt kokku. Kas alati ka see kokkuhoid reaalselt tekib on iseküsimus, sest aeg, mis kulub ehitamisele pikeneb oluliselt ja ka oma aeg maksab midagi.
  Iseehitamise teele võib tekkida vajadus asuda ka seetõttu, et pangast ei õnnestu laenu saada või nagu praeguses turusisuatsioonis – laenu uusi väljamakseid ei tehta, kuna ehitatava maja ja lisatagatiste turuväärtus on langenud. Sellises olukorras on paljud asunud edasi ehitama oma sissetulekute abil, väikeste töölõikude kaupa.

 

Ise ehitustöid ette võttes, sobiks selleks tööks väiksema suvemaja või sauna ehitamine. See on selline paras väljakutse, mis annab hea võimaluse oma teadmisi, oskusi ning kindlasti ka oma tahtejõudu proovile panna.

 

 

Ehitustööde tellimine

Ehitustööde tellimine olgu see siis töölõikude kaupa või ka võtmed kätte lahendusena, vajab samuti aega ja pühendamist ning kindlasti ka palju õppimist. Isegi kui kasutada asjatundjate abi on mõistlik ka endale selgeks teha, kuidas töid tehakse ja milliseid materjale kasutatakse.

Elu on näidanud, et need, kes ainult ehitaja teadlikusele lootma jäävad, saavad sageli tagasilöökide osaliseks.

Tööde tellimisel tuleks hea tulemuse saamisel pöörata peatähelepanu kahele omavahel seotud teemale:

 • Lähteülesanne, projekt või tööde kirjeldus
  Palju probleeme tekib seetõttu, et pole koostatud põhjalikku lähteülesannet või tellitud korralikku projekti. See annab võimaluse ehitajal omamoodi asju lahendada, sageli ka vigadega ja see ei pruugi ühtida tellija ettekujutusega.   

 

 • Ehitustööde kontrollimine
  Tööde kontrollimine on seotud korraliku projektiga, sest ilma hea projektita ei saa ka ehitustööde teostamist korrektselt kontrollida.  Mida täpsemalt tööde kontrollimisel vaadata ja mis on oluline? See vajab teadmisi ning ilma tööga seotud nüansse teadmata ei ole see võimalik.

 

Mida selgemat ettekujutust omab ehitustööde tellija tellitavatest töödest, seda parem on lõpptulemus.

 

Kokkuvõtteks

Minu soovitus on ehitustööde tellimisel mõelda ja olla sama pühendunud nagu need, kes ise oma maja „kivi – kivi haaval” ehitavad ehk teadma, miks ja kuidas töid teostatakse ja milliseid materjale ja kuidas kasutada.

Sellise mõttenurga alt oma maja ehitustöid tellides on võimalik ennetada suur hulk probleeme ja Sinu maja saab kvaliteetne. Lisaks sujub ka ehitustöö ehitajaga paremini, sest teadlik tellija sunnib ka ehitusfirmat rohkem pingutama.

 

Kas Sina teed piisavalt eeltööd enne ehitustöid tellima või tegema asudes?