Katus

Katus on maja eluea kindlustus!

Majad, mille katus laguneb ja vett läbi laseb, hakkavad vägagi kiiresti lagunema.

Korraliku katuse ülesanne on maja konstruktsioone kaitsta, igasuguste ilmastikuolude korral. Katus saab tunda põletavad päikest, tugevat vihma, raevukat tuult ning suurt lumekoormust.

Korraliku pikaealise katuse puhul on oluline ennekõike kvaliteetne katusekate ja selle paigaldus. Kvaliteetsest kattematerjalist ei ole kasu, kui see paigaldatakse valesti või lõhutakse see paigalduse käigus. Vead katusekonstruktsioonide või katuse aluskihtide tegemisel võivad nullida kalli ja kvaliteetse kattematerjali kasud täielikult.

Kui võimalik eelista viilkatusega (kaldkatusega) ja (laiema) räästaga ja õhutatavat katust, sest see kaitseb maja meie kliimas kõige paremini. Kõige levinumad katusekatted on eramute puhul Eestis plekk- (profiilplekk, väga erinevate profiilidega) ja kivikatused (betoon- või savikivikatused). Lamekatuste puhul vali tööd tegema usaldusväärne ja hea kogemusega firma.

Mida selles tööetapis tuleb teha?

 • Tee katuse tüübi ja katusekatte valik.
  Maja katuse tüüp lahendatakse maja projekteerimise käigus, arvestades krundi projekteerimistingimusi ja sageli ka piirkonnas varasemalt ehitatud majade valikuid, et maja sobituks elamupiirkonda. Katusekatte osas võivad olla juba ka piirangud, projekteerimistingimustes võib kirjas olla milliseid konkreetseid kattematerjale tohib kasutada ja milliseid mitte. Seetõttu mõnel juhul võib katusekatte valik seisneda ennekõike erineva kvaliteediga kattematerjali vahel valiku tegemises.
 • Küsi hinnapakkumist otse katusefirmadel ja seda ka maja tervikhanke korral.
  Sageli on mõistlik küsida hinnapakkumist ka mitmelt (vähemalt 3-4) katusefirmalt, mitte ainult peatöövõtufirmade käest. Katusetöid on lihtne tellida ka eraldi, sest see on hästi määratletav, mis mahus tuleb katusetöid teha ning segadusi katusetööde mahtudest arusaamisel on harvem.
  Ideaalis võiks hinnaküsimise ajaks olemas olla maja projekt, mis sisaldab ka katuse plaani ja lõikeid.
  Olemasoleva maja puhul, millel ei pruugi olla jooniseid alles, tuleks ise katus ära mõõta (või tellida mõõtmine mõnelt katusefirmalt) ning selle alusel koostada katuse plaan ja lõige (lõiked), mis sisaldaks nii kõiki vajalikke mõõte katusetööde mahtude arvutamiseks.
 • Tee pakkumiste hinnavõrdlus ja vali katusetööde tegija mitte ainult hinna järgi.
  Katuse hinnapakkumiste suurim hinnaerinevus tekib sageli katusekattest ning seetõttu on alati vajalik aru saada, millest täpsemalt hinnavahe tekib. Enamasti tähendab hinnavahe näiteks pinnakatte suuremat paksust, rohkem värvikihte, paremat vastupidavust ilmastikule või näiteks hoopis paremat pleekimiskindlust.
  Arvesta ka pakkumises toodud materjali kvaliteeti, katusekatte eluiga, remondi kulukusega ja muude oluliste kriteeriumitega. Koos katusetöödega on mõistlik tellida ja paigaldada ka redelid, lumetõkked, käiguteed korstna ümbrused jmt. katusetarvikud, sest hilisemas faasis on nende paigaldus kallim ja keeruline (hiljem paigaldades lõhutakse sageli katusekatet).
 • Sõlmi ehitustööde leping.
 • Kontrolli ehitustööde vastavust projektile ja muule alusdokumentatsioonile jooksvalt kogu ehitustööde aja.
  Veendu, et kasutavad materjalid on projektijärgsed või analoogse kvaliteediga.

Soovitav lugeda