Postitused

, ,

Ole maksimalist!

Ma usun, et enamik inimesi on maksimalistid. Nad tahavad parimat võimalikku. Nii on kindlasti ka oma maja ehitamisega. Vähemalt alguses.

„Maksimaalne“ võrdsustatakse sageli rahaga. Suure raha eest saad parimat ja see mõttemall on juurdunud pea kõigis ja kõiges.

Tõsi, mida kvaliteetsem on toode või teenus, seda kallim ta on, kuid kas see on ka nii maja ehitamise juures?

Ehitamise juures määrab lõpptulemuse projekti kvaliteet ja alles seejärel ehitusmaterjalide ning ehitamise enda kvaliteet. Projekteerimise osatähtsus maksimaalselt hea maja saavutamisel minu hinnangul vähemalt 50%, kuigi rahaliselt kujuneb kvaliteetse põhiprojekti maksumuseks keskmiselt u. 10% maja maksumusest. 

Projekteerimine on lai mõiste ja natuke täpsemalt, millised tööd selles lõigus on soovitav läbi teha:

 • Arhitektuurse projekti koostamine
 • Konstruktiivse projekti koostamine
 • Vee- ja kanalisatsiooni projekti koostamine
 • Kütte- ja ventilatsiooni projekti koostamine
 • Elektriprojekti koostamine
 • Nõrkvoolu   (s.h.  tulekahju – ja valvesüsteemi, TV ja andmeside võrke, automaatikat jne.) projekti koostamine
 • Sisekujunduse (s.h. mööbli joonised, trepi joonised,  valgustusprojekt, plaatimisjoonised jne.) projekti koostamine
 • Haljastuse projekti koostamine
 • Muud võimalikud eriprojektid

Kui eeltoodud nimekirja vaadata siis hakkab aru saama, miks on projekteerimise tähtsus nii oluline. Sisuliselt võtab projekteerimise arvesse kõik pererahvaga seotud soovid ja nõuded ning selle töö käigus kujunebki majast terviknägemus. Eeltoodud projektide koostamisega on üldjuhul seotud erinevad inimesed, arvuliselt võib ühe maja projektiga seotud inimesi olla sageli rohkemgi kui 10 inimest.

Minu jaoks tähendab maksimaalselt hästi tehtud maja ennekõike väga head projekteerimistööd ja projektijärgset ehitamist.  Loomulikult on tähtis ehitustööde kvaliteet ja sellele tuleb ehitusprotsessis suurt tähelepanu pöörata, kuid õnnestunud maja saab alguse vaid kvaliteetsest projektist.

Kokkuvõttes kui soovid „maksimaalset“ tulemust ehk maja milles on hea elada nii sinul kui ka su perel, tasub investeerida see 10% maja maksumusest projekteerimisse, sest see tasub kindlasti ära.

Ole maksimalist!

,

Kuidas alustada elektriprojekti koostamist?

Iga pistik ka lüliti peab projektis täpselt paika saama!

Iga pistik ja lüliti peab projektis täpselt paika saama!

Maja projekteerimise üheks oluliseks osaks on elektriprojekt.

Tänapäeva kodus on kasutusel väga palju erinevaid elektrit vajavat tehnoloogiat ja seadmeid, mis muudavad meie elu mugavamaks.

See kõik vajab sageli, ka eramaja puhul, kokku sadu meetreid elektri- ja nõrkvoolukaablite paigaldust, kümmnete pistikute, lülitite ja andurite paigaldamist.

 

Millest peaks alustama?

 • Esimese tööna tuleks kirja panna lähteülesanne. Lähteülesande koostamiseks on vajalik maja arhitektuursed joonised: plaanid, lõiked, vaated. Kui joonised olemas, tuleb kirja panna iga ruumi pistikute, lülitite, valgustite, TV, telefoni, artivõrgu, kõlarite, küttetermostaatide, signalisatsiooni jmt. vajadused.
  Tavaliselt käib töö selliselt, et töö tellija teeb iga ruumi kohta eraldi vajaminevate elektriseadmete nimekirja ja võimalusel märgib ka plaanile nende asukohad. Selleks tööks on suureks abiks, kui on juba plaanidel paigas mööbli paigutus ja ruumide kasutusotstarve. Kui sisekujundus paigas, siis on palju lihtsam ka kohe plaanile asukohad peale joonistada. Sisekujunduse projekti, mille üheks osaks on ka elektri ja valgusprojekt, saab tellida ka sisearhitektilt, siis on endal palju lihtsam.

  

 • Seejärel jõuab info projekteerija kätte, kes vaatab tehtud töö üle, vormistab selle ning täiendab seda mitmes etapis. Lisaks lähteülesandele tuleks projekteerijale anda ka võrguvaldaja poolt väljastatud tehnilised tingimused. Projekti täiendamisel arvestab elektriprojekti koostaja, lisaks ka teiste eriosadega nagu küte, vesi, kanalisatsioon, ventilatsioon, automaatikalahendused jmt. Elektriprojekti kooskõlastatakse kõigi osapooltega ning arvestatakse nii arhitektuursete kui tehniliste vajadustega. Peab meeles pidama, et iga muudatus mõnes projekti osas toob enamasti kaasa muudatused ka elektriprojektis.

 

 • Saadud andmete põhjal arvutab projekteerija ka summaarse tarbimise ning peakaitse suuruse. Nende andmete põhjal saab projekteerija soovitada optimaalse tarbimiskoha peakaitse suuruse – see info on vajalik siis kui elektrivõrgu liitumislepingut vaja sõlmida. See tasuks alati elektriprojekti koostajalt üle küsida ja seejärel varakult välja selgitada, kas võrguvaldaja suudab sellist peakaitse suurust pakkuda.

 

Meeles peab pidama, et elektriprojekt ei piirdu ainult majaga, arvestama peaks ka õueala vajadustega. Elektrit vajavad ka näiteks aiavalgustid, värava automaatika, värava valgustus ja paljud muud tehnilised lahendused.