Postitused

, ,

Fassaadi parandus tee prioriteediks

Viimase talve nii tugev pakane kui ka sulailmad on teinud palju kurja lisaks teede lõhkumisele ka ehitistele. Kõige suurem kahju on tekkinud fassaadidele. Vaata täpsemalt videost.

,

Kuidas saada hakkama maja niiskusprobleemidega?

Viilkatus on ennast tõestanud valik

Ei ole olemas maja, mis ajahambale ideaalselt vastu peaks. Iga maja vajab hooldamist. Maja kavandamisel on mõistlik ka kohe hooldusvajadusele mõelda, sest kõik me tahame ju, et meie vara säiliks ja oleks pidevalt korras.

Mis on maja puhul põhilised probleemid, mis tekitavad maja „enneaegse vananemise“? Kõige sagedasem probleem on seotud niiskusega. Millest sellised probleemid peamiselt tekivad?

Täpsemalt tuleks vaadelda kahte valdkonda: väline niiskus ja majasisene niiskus.

Väline niiskus

Väline niiskus tekib  peamiselt vihmaveest ja lume sulamisel tekkivast veest.

Meie kliimavöötmes on kindlasti kõige sobilikum viilkatus, mis aitab hästi vett juhtida ja mis lisaks kaitseb tänu väljaulatuvale räästale ka fassaadi.  Nii on osa fassaadist paremini kaitstud vihma eest ja seinad püsivad kuivemad. Sajandeid järgiproovitud viilkatused saavad vihma ja lumega edukalt hakkama.

Lamekatused võimaldavad majale anda tänapäevase arhitektuuri, kuid toovad kaasa sageli probleeme. Minimaalse või pea olematu kaldega katustele jääb vesi sageli lõikudesse seisma. Samuti  kasutatakse katusel sageli sisemist äravoolu, mistõttu on sagedased ummistused või külmumised, mis võivad katusekatet lõhkuda.

Minu soovitus on lamekatuse korral kasutada lahendust, kus ühelt küljelt oleks katus avatud ja räästaga ning vesi saaks voolata klassikaliselt vihmaveerennide ja – torude kaudu majast eemale.  

Lamekatuste teine probleem on kindlasti see, et fassaad on rohkem avatud vihmale ja seetõttu ka võimalusi rohkem niiskusprobleemide tekkeks.

Vihmaveerennid ja torud
Katkine või valesti lahendatud vihmaveetõrje tekitab majale kiiresti suurt kahju. Vihmavesi tuleb suunata majast kaugemale. Ideaalne oleks, et maja paikneks  krundi suhtes veidi kõrgemal, et vesi saaks voolata majast alati eemale. Ka sadevee drenaažist on abi, kuid sellele ei saa jääda lootma suurte sadude või sulavee ajal, sest sellel ajal ei ole drenaažist suuremat abi.

Suurimaks probleemiks on ennekõike see, et katiste või valesti suunatud vihmaveetorude tõttu saab fassaad või maja sokkel pidevalt liigniiskust ja ei jõu välja kuivada. Kui fassaad või soklikrohv väljakuivamata jääb ja ära külmub siis on paratamatu ka piirdekonstruktsiooni kahjustumine.

 

Majasisene niiskus

Majasisene niiskus on järjest suurem probleem. Ehituses on kasutusele võetud järjest õhukindlamaid konstruktsioone, et saavutada majade paremat soojapidavust, kuid koos sellega on tekkinud järjest rohkem probleeme niiskusega.

Kuidas saab majja niiskus?  Niiskus jõuab majja nii ehitamise ajal kui ka inimese enda tegevuste kaudu nagu näiteks pesemise, toidu valmistamise, kodutaimede aga ka inimese ja koduloomade kaudu. See niiskus jääb majja ja halvemal juhul kondenseerub külmadele pindadele ennekõike akendele või välisseinte nurkadesse. Kui selline suur niiskus püsib pikemat aega siis tekivad hallitused ja muud probleemid.

Maja vajab ventileerimist, et ruumidesse tuua puhas õhk ja välja viia saastunud õhk ning niiskus. Vanasti toimis hästi loomulik ventilatsioon, kus külm õhk tuuakse sisse akende, uste ja muude õhutusavade kaudu ning soe sisemine õhk liikus läbi korstna välja. Kuna selle lahendusega läheb kaduma ka palju soojust, kasutatakse järjest enam sundventilatsiooni. See võimaldab õhuvahetust paremini reguleerida ja stabiilset keskkonda tagada.

Oluline on teadvustada, et korraliku ventilatsioonilahenduse väljaehitamine on tänapäevase maja puhul möödapääsmatu. Pole niivõrd oluline, kas lahendus on loomuliku või sundventilatsiooniga, kuid igasse ruumi peab leidma lahenduse, kuidas õhuvahetust tagada.

Nii välise kui sisemise niiskuse kontrolli all hoidmiseks tuleb arvestada hooldusvajadusega. Näiteks, kui avastada õigel ajal katkine vihmaveetoru, see kohe ära parandada või fassaadikrohvi pragunemisel see korda teha. Samuti näiteks vahetada korrapäraselt ventilatsioonisüsteemis filtreid, et tagada piisav õhuvahetus.  Mõistlik oleks luua hoolduskulude katmiseks iga aastane reserv, et korraliku hooldamisega saaks alati õigeaegselt tegeleda.

,

Mida peab teadma lamekatusest?

Kui vaadata ehitatavaid eramaju, siis suurem enamik majadest ehitatakse klassikalise viilkatusega. Viilkatus sobib meie tingimustesse hästi ja on ennast õigustanud aastasadu.

Kuid kõik need, kes viilkatusega maja mingil põhjusel ei soovi, tuleb leida muu lahendus. Enamasti kasutatakse sellisel puhul lamekatust. Lamekatuseks peetakse katust, mille kalle on 5% või väiksem.

Tänapäevaste katusekattematerjalide puhul on lamekatus täiesti korralik ja toimiv valik. Siiski peaks arvestama lamekatuse tegemisel järgmisega:

  • Lamekatus tuleks teha tuulutusega: see hoiab ära võimalikud niiskuse ja sellega seotud soojapidavuse probleemid. Suur osa probleeme vanade lamekatuste puhul oli just tingitud sellest, et ei tehtud tuulutust ning katused lagunesid seetõttu kiiresti.

 

  • Vee äravool: mina ei soovita teha oma majale vee sisemist äravoolu, sest võimalikud jäätumise probleemid ning ummistused tekitavad suuri probleeme. Mõistlik on anda katusele vee äravooluks väike kalle ning teha äravool katuse ühest küljest koos räästa ja vihmaveerennide ja -püstikutega. Selline lahendus on oluliselt töökindlam.
Lamekatuse puhul soovitan kasutada vee ärajuhtimiseks ühele poole kallet

Lamekatuse puhul soovitan kasutada vee ärajuhtimiseks ühele poole kallet

  • Katuse ehitamisel ja katusekatte paigaldamisel kasuta usaldusväärseid ja suurte kogemuste firmasid. Tööde kvaliteet on lamekatuste puhul väga oluline ning siin maksavad kogemused.

 

Head katuse ehitust!

,

Kui soovid väiksemaid küttearveid

See talv on uuesti koduomanikele meelde tuletanud, kui oluline on korralikult soojapidav maja. Põhjuse, miks selle peale mõelda, näitab kätte küttearve. Tänu krõbedale külmale on küttearved oluliselt suuremad kui seda sooviks. Kas saab midagi ette võtta, et kulud väiksemad oleksid?

Selgita välja kuhu läheb soojus?
Hea aeg on kohe midagi konkreetset ette võtta ja selgitada välja kas ja kus täpsemalt on maja suuremad soojalekked. Lihtsaim ja odavaim viis on seda teha infrapuna kaamera abil. See võimaldab avastada soojalekkeid väga edukalt ja kokkuvõttes ka kõige odavamal viisil.

Üks firma, mis pakub termograafia teenuseid on Soojusaudit OÜ

Üks firma, mis pakub termograafia teenuseid on Soojusaudit OÜ

Termograafia abil on võimalik avastada ka niiskuskahjustusi, kontrollida elektri- ja tehnosüsteemide töökindlust, avastada seinakonstruktsioonide külmasildasid.  

Peamine kasu termograafia kasutamisel seisneb selles, et kontrolli saab teha ilma konstruktsioone avamata ning seda saab teha kiiresti. Samuti on võimaldab infrapuna kaamera väga täpset puuduse asukoha tuvastamist ning seetõttu saab lahendada probleemi täpselt ja tõhusalt, mis hoiab kokku ressursse.

Infrapuna pilte tehakse nii väljast kui vajadusel ka siseruumidest. Siseruumides näiteks kontrollitakse akna põskede temperatuuri, et selgitada, kas akna paigaldus on tehtud korralikult või näiteks uuritakse kas seintel on niiskuskahjustusi, selgitades välja külmad pinnad ja hallituse ohuga piirkonnad.

Teenuse peamised kasutajad on kortermajad, et leida soojakaod ning kavandada fassaadide soojustamist. Ka eramajade ehitustööde lõpufaasis saab seda teenust väga edukalt kasutada, et kontrollida ehitustööde kvaliteeti ja teha ehitustööde käigus vajalikud parandused. Eramajade puhul on lisaks kasulik vastava seadmega tekitada alarõhk, et selgitada maja õhutihedus. Parim aeg on teenuse kasutamiseks on just talv, sest siis tulevad tänu suuretele temperatuuride erinevustele kõik soojakaod hästi välja. Soovitav sise- ja välistemperatuuride vahe peaks olema 15ºC.

Termograafia teenuse kasutamise hind on keskmiselt u. 2000 krooni. Eramu puhul algvad termograafia hinnad u. 1500 kroonist ja termograafia + alarõhutest hinnad u. 4000 kroonist.

 

Ma soovitan oma maja ehitajatele termograafiat kasutada ja planeerida see kulu juba maja ehitamise eelarvesse. See on lihtne ja mugav võimalus kontrollida tööde kvaliteeti kiiresti ja usaldusväärselt.

Kui soovid edaspidi väiksemaid küttearveid, siis kontrolli nüüd oma maja soojapidavust ning paranda vead.