Postitused

, ,

Mida toob uus aasta ehituses?

Aasta lõpus on just paras aeg veidi prognoose teha ja vaadata, mida toob uus aasta ehitusvaldkonda?

Mida võiks oodata oma enda maja ehitamist plaaniv inimene? Vaatame veidi lähemalt ehitaja leidmist, laenu saamise võimalusi ning ehitushinda.

Ehitajate leidmine

Eramaja ehitamise valdkonnas peab kindlasti ütlema, et korraliku ehitaja leidmine on mõistliku hinna eest keeruline. Põhjus väga lihtne, tellimuste arv on väiksem ning ehitusvõimelisi firmasid vähemaks jäänud ning allesjäänud võtavad oma tööde eest ka veidi kõrgemat hinda. Eramaja ehitamisel on kindlasti vajalik meeles pidada, et enamasti kõige mõistlikumate hindadega suudab ehitada väiksem või keskmise suurusega firma, mille üldkulud on väiksemad.

Lisaks hinnale teeb keeruliseks ehitaja leidmise ka asjaolu, et väiksematel või keskmise suurusega ehitusfirmade puhul ammenduvad ressursid peale 1-2 eramu tellimuse vastuvõtmist ja teistel soovijatel tuleb oodata, kuni varasemad tööd lõppema hakkavad ja võimalik uut tööd sisse võtta.

Sageli sellel perioodil kui väiksemal ehitusfirmal on olemas tööd mõneks ajaks ette siis ei koosta nad ka hinnapakkumisi ning keskenduvad ainult sissevõetud tööde teostamisele. Sellised firmad üldjuhul teavad ja oskavad ehitada selliselt ning uute tööde leidmisega suuri probleeme ei teki. Nemad leiavad tööd oma varasemate klientide soovituste kaudu.

Samas on alati turul ka teatud osas uusi tulijad, kes alles teevad esimest firmat või siis juba mitmendal ringil, kuna eelmiste firmadega on tekkinud probleeme. Sellised võivad pakkuda ka väga soodsaid hindasid kuid, kas maja ka selle hinna eest valmis saab on küsitav.

Ehitaja leidmisel pole seetõttu muud soovitust, et tuleb teha ka uuel 2013 aastal pikemat eeltööd ja põhjalikum taustakontroll.

Laenu saamise võimalused

Ehitus on kallis ja ilma laenuta enamikul ehitada ei õnnestu. Lõppev aasta näitas, et laenuturul on pangad küll endiselt ettevaatlikud, kuid laenuvõimelistele väljastati laene endiselt. Tänu ülimadalale euriborile on kasvanud uuesti investeerimishuvi tervikuna. Samal ajal on pangad omalt poolt laenumarginaale vaikselt tõstnud. Ühelt poolt näitab selline pankade poolne käitumine, et soovitakse suuremat kasumit teenida, kuid eks see näita ka seda, et eeldatakse, et euribor jääb veel mõneks ajaks madalale tasemele.

Uuel aastal ei ole näha suuri muudatusi. Euribor jääb suhtelisele madalale tasemele seni, kuni Euroopa Liidus majandusraskused jätkuvad. Laenu võtmisel peaks kindlasti siiski arvestama, et odav euribor ei jää sellisele tasemele siiski väga pikaks ajaks ja näiteks 5 aasta pärast võib see olla mitu korda suurem number kui täna.

Samas kui laenuvõime olemas ja korraliku säästliku kodu rajamine eesmärgiks võetud, siis ei näe põhjust, miks seda mitte teha. Täna tasub laenu võtta energiasäästliku kodu rajamiseks, seda nii seetõttu, et energiasääst energiahindade arvelt tasub kiiresti ära kui ka seetõttu, et inflatsioon teeb oma tööd ning aitab laenumakseid tasuda.

Ehitustööde hinnad

Ehitamise hindade osas ei ole järgmisel aastal suurt tõusu ette näha. Tõenäoliselt jääb võimalik hinnatõus inflatsioonist veidi kõrgemaks. Ehitushindadele laiemalt avaldab oma mõju kindlasti ka see, et tulevateks aastateks ei ole riigil ehitussektorisse plaanis suuri investeeringuid teha ning seega peavad tellimuste vähenemise tõttu ehitusettevõtted turuolukorraga kohanema. See võib tähendada, kas konkurentsist tingitud hinnasurvet, personali vähendamist või muid muudatusi, et paremini turul hakkama saada.

Kokkuvõttes usun, et tuleb hea stabiilne aasta, mis laseb teha plaane ja laseb neid ellu viia.

Julget pealehakkamist!

, ,

Mis ootab 2011 aastal oma maja ehitajat?

Lõppev 2010 aasta oli pöördepunktiks ehitussektoris ja nüüd, aasta viimastel päevadel, on õige aeg maha võtta ja mõelda järgmisele aastale. Millega peaks järgmisel aastal arvestama eramaja ehitaja?

Algavat aastat saab kokku võtta ühe lausega: „Veelgi raskem on leida sobilikku ehitajat.“

2011 aastal saab olema suhteliselt raske leida eramaja tarvis  ehitajat ja seda alltoodud põhjustel:

1. Võimekaid väiksemaid ehitusfirmasid on vähem

Eraisikutest tellijatele oma teenuseid pakkuvad väiksemad ehitusfirmad, kas on oma tegevuse lõpetanud või oma viinud tegevusmahud minimaalseks. Viimastel aastate tellimuste vähesuse tõttu ei ole ehitusfirmade muud üle jäänud. Nad on kas oma tegevust oluliselt koomale tõmmanud või siis hoopis pankrotini jõudnud.  

2. Paljud ehitajad on siirdunud piiri taha

Ehitusfirmadest on osad kvalifitseeritud spetsialistid 2010 aastal uue lainena siirdunud Põhjamaadesse, peamiselt Soome. Mõningatel hinnangutel töötab Soomes umbes 100 000 eestlast, siis vähemalt pooled neist ehk 50 000 inimest tegutseb neist ehitussektoris. Kuigi need numbrid võivad tundada liiga suured ja tegelikkuses on numbrid tõenäoliselt väiksemad, on tegemist Eesti mastaabis arvestatava tööjõu liikumisega piiri taha.

Selle tulemusena on Eestisse jäänud sellevõrra vähem oma tööd tundvaid ehitajaid. Algaval aastal ei ole siin suuri muutusi oodata ja need, kes töötavad välismaal jäävad sinna, kuni nende teeneid seal vajatakse või kuni Eestis pakutavad töötasud ehitajatele taas atraktiivsemaks muutuvad.

3. Hinnapakkumisi tehakse valikuliselt

Kui veel 2010 aasta alguses konkureeriti aktiivselt pea iga töö pärast siis aasta teine pool tõi olukorra, kus järjest raskem oli tellijatel saada ehitajatelt hinnapakkumisi.

Paljudel juhtudel küsisid eratellijad hinnapakkumisi lihtsalt selleks, et omale tööde eelarvet teada saada, et pangast laenu taotleda ja ehitaja valikuni enamikel juhtudel ei jõutud. Seetõttu tundsid ehitajad ennast suuresti tühja töö tegijatena ning hakkasid järjest enam enne pakkumise tegemist uurima, kas tellijal on ikka finantse ehitustööde läbiviimiseks.

4. Tööde hind on saab olema järjest enam tööde kvaliteediga vastavuses

Möödas on see aeg, kus tellijatel õnnestus ehitajatelt tööd tellida poolmuidu või väga odava hinnaga. Ehitusfirmad on tajunud, et odava hinnaga ei jää nad ellu ja ei suuda pakkuda ka kvaliteeti, mida ka tellija ootaks ja sooviks.

Kokkuvõttes firmad, mis on suutnud ka eelmise aasta üle elada ja säilitada oma töötajad on väheseid, kuid need on täna eelisolukorras – neil on säilinud kompetents ja nad suudavad kvaliteeti pakkuda. Samas need firmad ei tee tööd odavalt, õigupoolest nad ei saagi seda teha, sest kompetentsi ja oskuste säilitamine ja arendamine tuleb paratamatult tellijal kinni maksta.

5. Uuesti üritajad ja uued üritajad

Nagu iga mõõnaga on ka nüüd tekkinud palju ka uusi ehitusfirmasid, millest osa on vanade tegijate uued üritused, mis on tekkinud vajadusest vana võlad ja probleemid maja jätta. Lisaks on ka uued üritajad, kes teevad esimesi samme ettevõtjatena. Selliste firmade puhul tuleb tellijal enne nende palkamist selgeks teha kindlasti võtmeisikute taust.

 6. Laenuvõimalused paranevad

Kuigi ka täna on pankadel juba huvi uuesti eluaseme laene väljastada, on ühelt poolt takistuseks kõrged pankade poolsed kriteeriumid laenuvõtjatele aga ennekõike see, et laenu võtmist endale lubada saavaid inimesi on vähe.

Uuel aastal on oodata, et pangad muudavad laenamist veidi soodsamaks, esimesed märgid sellest olid näha juba lõppeval aastal. Samas on laenamine alati sõltunud inimeste usust majanduse tulevikku ja enda võimesse laenu teenindada. Täna on paljud laenuvõtmise otsused seisnud kindlasti selle usu puudumise tõttu.  2011 aastal on oodata järjest rohkem neid, kes teevad otsuse laenu võtmiseks ja ei lükka seda enam edasi.

 

Kokkuvõtteks

Lõppev kriis ehitussektoris tervikuna on korrastanud ehitusfirmade tööd ja teinud seda efektiivsemaks. Kas aga piisavalt, seda näitab aeg. Need, firmad, kes on suutnud kriisist õppida, suudavad täita turu nõudmisi ja muutuvad seeläbi tugevamaks.

Tellijale tähendab eeltoodu aga kindlasti seda, et tuleb teha rohkem ettevalmistustööd. Rohkem tuleks panustada aega ja ressursse ehitusprojekti koostamisse, arvestada sellega, et hinnapakkumiste küsimine võib võtta kauem aega ja  tuleb teha suuremat eeltööd ehitajate tausta uurimisel.

 See tähendab kokkuvõttes seda, et tellija jaoks läheb algaval aastal ehitustööde tellimine kallimaks, tõenäoliselt jääb see 10-15% piiridesse.