Postitused

, ,

Kas majade ostmine muutub valmiskauba ostmiseks?

Pikka aega on ehitamine olnud valdavalt ehitusteenuse ostmine. Ehitusteenus on alati olnud spetsiifiline, kus lähtutakse tellija soovidest ning maja ehitamine on kui väga peene rätsepaülikonna tellimine – valides materjalid, tehes mõõtmised, kavandades lõikeid jne.

Tavapärane tegevuste järjekord enne ehitusteenuse tellimist

Majaehitamise üldine järjekord on seni olnud selline, kus alguses tuleb tellida projekt, kus kujundatakse kõik otsused ja valikud, milline hakkab maja välja nägema ning kuidas seda ehitatakse. Alles seejärel saab liikuda järgmistesse etappidesse, kus korraldatakse ehitushange ning saadakse hinnapakkumised, peetakse läbirääkimisi ning lõpuks valitakse välja ehitaja, kes maja ehitama asub.

Selles töökorralduses on oluline roll ehitustööde hinnaküsimisel, kuhu kaasatakse mitmeid ehitusfirmasid, tekitades nii suuremat konkurentsi nii ehitushinna osas kui ka saadakse tagasisidena märkusi ja ettepanekuid projektis avastatud puuduste või vigade parandamiseks.

Uus tegevuste järjekord nn. valmiskauba tüüpi maja tellimisel

Tehasemajade võidukäiguga seoses, on mõneti muutunud ka varasem ehitusteenuse tellimise järjekord. Enam ei osteta mitte niivõrd ehitusteenust, vaid majaks pakendatud kaupa. Selle skeemi puhul on sisuliselt muutunud varem eraldiseisvad etapid nagu projekteerimine, hinnaküsimine ja ehitamine kõik üheks etapiks.

See uus lahendus teeb tellijale maja ehitamise lihtsamaks ja kiiremaks aga teisest küljest vähendab tellija rolli oma maja kavandamisel ja oma soovide detailideni läbimõtlemisel. Lisaks on ka hinnasurve läbi konkurentsi mõneti väiksem, mida tellija sageli alles ehitusfaasis mõistab.

Valmiskauba tüüpi maja hankimisel võisteldakse suuresti ainult teiste majatootjatega, mitte enam kõigi ehitusfirmadega töö saamisel. See ongi üks oluline põhjus, mis majatootmist pakendatakse.

Majatootjatele on antud skeemi puhul ülimalt oluliseks suure hulga kvaliteetsete tüüpprojektide omamine, sest sisuline algotsus maja valikul on selle visuaalne meeldivus ning praktiline ruumiplaan. Alles seejärel muutub oluliseks hind ja muud kriteeriumid. Kui ühel majatootjal on majaprojekt, mis tellijale kangesti meeldib, valitakse üldjuhul ikka see, olenemata mõnevõrra kallimast hinnast.

Uue skeemiga kaasnevad tegevused:

 • Majatootjate kataloogidest sobiliku projekti väljavalimine. Valiku protsess algab sellest, et kõigepealt hangitakse majatootjate nimekiri ning seejärel hakatakse otsima nende kataloogidest enda maitsele sobilikke projekte. Selle protsessi käigus valitakse välja erinevate majatootjate valikutest umbes 3 – 4 sarnast projekti, millele viiakse sisse oma väiksed muudatused ning küsitakse hinnapakkumisi.
 • Saades algsed hinnapakkumised, tehakse sisuliselt ka otsus ka majatootja valikul. Seejärel täpsustatakse erinevaid ehitusega seotud detaile ja küsitakse uuendatud hinnapakkumist. Osad majatootjad müüvad ainult teatud valmidustasemeni elementide või materjalide pakette ja ise paigaldust või ehitamist ei teosta, osad majatootjad pakuvad ka võtmed kätte pakette. Tellija teeb ka otsuse, kas tellib osad tööd eraldi või valib tervikuna võtmed kätte paketi.

Nendes kahes faasis peab tellija tegema kiirendatud korras, kõik otsused, mis puudatavad erinevaid valikuid ja lahendusi, mis maja puhul saab teha.

Ei näe probleemi selles niikaua, kui tellijal on endal selge teadmine, mida ta oma majja tahab. Kui aga eeltööd tehtud pole ja otsused on vaja kiiresti teha, siis tavaliselt valitakse see varustusaste ja lahendused, mida vaikimisi majatootja pakub. Olen kokku puutunud nii mõnegi tellijaga, kelle jaoks hiljem tüüpvalikud pettumust valmistavad.

Kokkuvõttes

Võib tõenäoliselt juba täna öelda, et tüüpprojektide võidukäik on alanud ning tüüpprojektiga maju ehitatakse järjest enam ja enam. Kas see toob kaasa ka selle, et tõepoolest ühel hetkel ostetakse maju internetist, kui valmistoodet, millel on pikk lisavarustuse nimekiri (sarnaselt näiteks autode ostmisele)? Kuigi täna veel päris sellist majamüüki ei tehta siis on see pigem aja küsimus, kui täpselt niimoodi oma maja saab ostma hakata. Kuulda on, et nii mõnigi majatootja just selliseid müügilahendusi reaalselt mõne aja pärast plaanibki kasutusse võtta.

Tellijal jääb üle kohaneda uuema majaostu skeemiga, kuid kindlasti ei muutu tellijapoolne eeltöö vajalikkus oma maja valikute ja lahenduste läbimõtlemisel. Tellija peab teadma, mida ta ostab!

, ,

Ehitustööde tellijale väärtuse loomine?

Uurisin, et kuidas on ehitusfirmad kohanenud muutud majanduskeskkonnaga. Keskendusin peamiselt väiksemate ehitusfirmadele, eramaja ehitamist täisteenusena pakkuvatele firmadele. Minu huviks oli selgemaks saada, kas nende firmade kodulehed kajastavad muutusi. Kas on näha, et firmad otsivad lahendusi, et leida kliente ja millised on need klientide hankimise vahendid? Millist kasu nad oma klientidele soovivad pakkuda, kuidas teistest eristuvad?

 

"Uks kliendi saamiseks" on avatus ja väärtuse loomine

"Uks kliendi saamiseks" on avatus ja väärtuse loomine

Mida rohkem ma erinevate ehitusfirmade kodulehti uurisin, seda enam sai selgeks, et loodetud muutust kodulehtede sisu osas ei ole toimunud. Endiselt on kasutusel standardsed valikud:

 • Firmast
 • Teenused või tegevusalad
 • Referentsid ehk töösolevad ja teostatud tööd
 • Uudised
 • Hinnapäring
 • Kontakt

 

Silma hakkas, et infot esitletakse väga lühidalt ja väga üldiselt. Teostatud tööde puhul on heal juhul objekti kohta 1-2 pilti, kuid põhjalikum info puudub. Suur osa firmasid on täiesti anonüümsed, nende kodulehel pole ühegi isiku nime, kelle poole pöörduda. Kontakti võtmiseks on küll e-posti aadress ja telefon, kuid anonüümsus ei kutsu selliste firmadega ühendust võtma.

 

Kui uurida lubadusi ja kasu, mida ehitusfirmad kliendile pakuvad, siis teistest eristumist on vähe. Suur osa firmasid lubab oma klientidele olla kliendisõbralik, paindlik, professionaalne, usaldusväärne, kvaliteetne, täpne, tähtaegne, kliendi aega väärtustav jne. Need lubadused on kenad, kuid neist ei selgu, kuidas täpsemalt klient kasu saab.

Siiski leidsin mõned konkreetsed lahendused, mis kliendile väärtust võiks luua:

 • Näiteks üks maja ehitamise teenust pakkuv ehitusfirma lubab oma klientidele juurdepääsu oma veebikeskkonda, kuhu firma paneb ülesse objektiga seotud dokumentatsiooni ja töid fikseerivaid pilte. See hoiab kliendil maja ehitustöödest ülevaate saamisel kindlasti aega kokku ja tekitab firma suhtes usaldusväärsust.

 

 • Näiteks lubavad mõned ehitusfirmad hinnaküsimise tegemisel esitada hinnapakkumise konkreetse aja, näiteks 4 päeva, jooksul. Kui valida, kust hinnapakkumist küsida, siis eelistaksin alati sellist firmat, kes on välja toonud, kui kiiresti hinnapakkumine esitatakse.

 

 • Näiteks on abiks kliendile ka firmade kodulehel välja pandud näidispakkumised. Näidisena toodud hinnapakkumine aitab kliendil aru saada, kuidas töid tehakse ja milliseks kujuneb tööde maksumus. Jällegi aitab selline näidispakkumine klienti ja muudab ehitusfirma kliendile usaldusväärsemaks.

Kokkuvõttes on ehitusfirmadel veel arenguruumi, et klientide tähelepanu võita. Kuna ehitajatel seisab ees raske aasta, siis võib loota, et ka ehitusfirmad eeltoodud teemadele rohkem tähelepanu hakkavad pöörama ja oma klientidele veel enam väärtust loovad.

 

Millist väärtust ja kasu ootaksid Sina ehitusfirmalt?