Postitused

,

Lase ennast õpetada

Kui majaehitamine on jõudnud sinnamaale, et kõik majaga seotud kütte- ja ventilatsiooniseadmed paigaldatud ning seadistatud ja hakatakse maja Sinule kui tellijale üle andma, soovitan teha enda tarbeks mõned õppevideod.

Täpsed juhised teevad hooldamise lihtsamaks

Maja üleandmine on alati pingeline ja palju tegevust nii ehitajal kui tellijal.  Selles möllus aga on mõistlik natuke täiendavalt juurde hankida väärt infot maja edasist hooldamist silmas pidades.

Palu spetsialistil rääkida seadmete hooldamisest ja võta see videosse

Näiteks kütte- või ventilatsioonisüsteemi üleandmisel või seadistamisel on tavaliselt juures ka eritööde firmast spetsialist, kes räägib täpselt lahti ja näitab, kuidas süsteemi kasutamine ja edasine hooldus peaks käima. See õpetus, kuidas seda kõike täpsemalt teha, tasub võtta videosse.

Selline video näitab siis täpselt, mida mina tellijana pean konkreetselt tegema ja näiteks milliseid näitusid mõõdikutelt peab kontrollima, milliseid kraane pean rõhu tõstmiseks ja langetamiseks avama või kuidas täpselt  tuleb filtreid vahetada.

Kasuta mobiili

Tänapäeval on video tegemine lihtne. Kui sul ei ole käepärast kaamerat siis saad hakkama mobiiliga. Enamikel mobiiltelefonidel on video salvestamise võimalus ning seetõttu ei tohiks olla enamasti probleeme video tegemisel.

Üleskutse ehitusfirmadele hooldusvideode tegemiseks

Ma usun, et ka ehitusfirma spetsialistil ei tohiks olla midagi sellise video vastu, sest see vähendab ka tulevikus tema tööd seadme hooldamisega seotud telefonikõnede osas. Siinkohal aga tahaksin seadmete tarnijatele ja paigaldajatele teha üleskutse selliseid videojuhiseid levinumate seadmete osas ise teha ja sellised juhised oma kodulehe ülesse panna. See näitaks potentsiaalsetele ostjatele näitlikult ette ka seadmete käsitlemise ja hooldusvajaduse ning sellega aitab tekitada usaldusväärsust ning kokkuvõttes seadmeid või tehnoloogiat müüa.

Ära unusta seadmete dokumentatsiooni, see täiendab videosid

Ilma videota võib õpetatu  ju mõnda aega meeles püsida, kuid mõne aja pärast kipub see ununema ja siis on videost väga hea üle vaadata ning juhiseid saada. Üleandmise dokumentatsioonis on loomulikult oluline saada ka seadmete passid ja muu dokumentatsioon, kuid sageli on need dokumendid koostatud selliselt, et sinule vajalikku infot sealt keeruline leida. Sagedane on ka see, et esitatud paberil juhendid erinevad veidi sinu seadme mudelist ning sellise juhendiga võid hooldamisel hätta jääda.

Lase ennast õpetada ja võta see videosse!

, ,

Fassaadi parandus tee prioriteediks

Viimase talve nii tugev pakane kui ka sulailmad on teinud palju kurja lisaks teede lõhkumisele ka ehitistele. Kõige suurem kahju on tekkinud fassaadidele. Vaata täpsemalt videost.

,

Kuidas saada hakkama maja niiskusprobleemidega?

Viilkatus on ennast tõestanud valik

Ei ole olemas maja, mis ajahambale ideaalselt vastu peaks. Iga maja vajab hooldamist. Maja kavandamisel on mõistlik ka kohe hooldusvajadusele mõelda, sest kõik me tahame ju, et meie vara säiliks ja oleks pidevalt korras.

Mis on maja puhul põhilised probleemid, mis tekitavad maja „enneaegse vananemise“? Kõige sagedasem probleem on seotud niiskusega. Millest sellised probleemid peamiselt tekivad?

Täpsemalt tuleks vaadelda kahte valdkonda: väline niiskus ja majasisene niiskus.

Väline niiskus

Väline niiskus tekib  peamiselt vihmaveest ja lume sulamisel tekkivast veest.

Meie kliimavöötmes on kindlasti kõige sobilikum viilkatus, mis aitab hästi vett juhtida ja mis lisaks kaitseb tänu väljaulatuvale räästale ka fassaadi.  Nii on osa fassaadist paremini kaitstud vihma eest ja seinad püsivad kuivemad. Sajandeid järgiproovitud viilkatused saavad vihma ja lumega edukalt hakkama.

Lamekatused võimaldavad majale anda tänapäevase arhitektuuri, kuid toovad kaasa sageli probleeme. Minimaalse või pea olematu kaldega katustele jääb vesi sageli lõikudesse seisma. Samuti  kasutatakse katusel sageli sisemist äravoolu, mistõttu on sagedased ummistused või külmumised, mis võivad katusekatet lõhkuda.

Minu soovitus on lamekatuse korral kasutada lahendust, kus ühelt küljelt oleks katus avatud ja räästaga ning vesi saaks voolata klassikaliselt vihmaveerennide ja – torude kaudu majast eemale.  

Lamekatuste teine probleem on kindlasti see, et fassaad on rohkem avatud vihmale ja seetõttu ka võimalusi rohkem niiskusprobleemide tekkeks.

Vihmaveerennid ja torud
Katkine või valesti lahendatud vihmaveetõrje tekitab majale kiiresti suurt kahju. Vihmavesi tuleb suunata majast kaugemale. Ideaalne oleks, et maja paikneks  krundi suhtes veidi kõrgemal, et vesi saaks voolata majast alati eemale. Ka sadevee drenaažist on abi, kuid sellele ei saa jääda lootma suurte sadude või sulavee ajal, sest sellel ajal ei ole drenaažist suuremat abi.

Suurimaks probleemiks on ennekõike see, et katiste või valesti suunatud vihmaveetorude tõttu saab fassaad või maja sokkel pidevalt liigniiskust ja ei jõu välja kuivada. Kui fassaad või soklikrohv väljakuivamata jääb ja ära külmub siis on paratamatu ka piirdekonstruktsiooni kahjustumine.

 

Majasisene niiskus

Majasisene niiskus on järjest suurem probleem. Ehituses on kasutusele võetud järjest õhukindlamaid konstruktsioone, et saavutada majade paremat soojapidavust, kuid koos sellega on tekkinud järjest rohkem probleeme niiskusega.

Kuidas saab majja niiskus?  Niiskus jõuab majja nii ehitamise ajal kui ka inimese enda tegevuste kaudu nagu näiteks pesemise, toidu valmistamise, kodutaimede aga ka inimese ja koduloomade kaudu. See niiskus jääb majja ja halvemal juhul kondenseerub külmadele pindadele ennekõike akendele või välisseinte nurkadesse. Kui selline suur niiskus püsib pikemat aega siis tekivad hallitused ja muud probleemid.

Maja vajab ventileerimist, et ruumidesse tuua puhas õhk ja välja viia saastunud õhk ning niiskus. Vanasti toimis hästi loomulik ventilatsioon, kus külm õhk tuuakse sisse akende, uste ja muude õhutusavade kaudu ning soe sisemine õhk liikus läbi korstna välja. Kuna selle lahendusega läheb kaduma ka palju soojust, kasutatakse järjest enam sundventilatsiooni. See võimaldab õhuvahetust paremini reguleerida ja stabiilset keskkonda tagada.

Oluline on teadvustada, et korraliku ventilatsioonilahenduse väljaehitamine on tänapäevase maja puhul möödapääsmatu. Pole niivõrd oluline, kas lahendus on loomuliku või sundventilatsiooniga, kuid igasse ruumi peab leidma lahenduse, kuidas õhuvahetust tagada.

Nii välise kui sisemise niiskuse kontrolli all hoidmiseks tuleb arvestada hooldusvajadusega. Näiteks, kui avastada õigel ajal katkine vihmaveetoru, see kohe ära parandada või fassaadikrohvi pragunemisel see korda teha. Samuti näiteks vahetada korrapäraselt ventilatsioonisüsteemis filtreid, et tagada piisav õhuvahetus.  Mõistlik oleks luua hoolduskulude katmiseks iga aastane reserv, et korraliku hooldamisega saaks alati õigeaegselt tegeleda.

Mida annab oma maja hooldusraamat?

Aeg ajalt leiab ajakirjanduses soovitusi pidada erinevate toodete ja kaupade kohta hooldusraamatut.  Kõigile on meil tuttav näiteks auto hooldusraamat. Millist kasu annab selline raamat aga maja osas ja mida see peaks sisaldama? Need on esimesed küsimused, mis enamasti tekivad.

Hooldusraamat aitab teha töid õigel ajal

Hooldusraamat aitab teha töid õigel ajal

 

Vaatame lähemalt, mida maja hooldusraamat võiks sisaldada ja kuidas sellest majaomanik kasu võiks saada.

Minu arvates võiks maja hooldusraamat sisaldada:

 • Kinnistu ja ehitise põhiandmeid
 • Kinnistu ja ehitise tehniliste seadmete ja süsteemide andmeid
 • Andmeid maja projekteerijate ja ehitajate kohta, vastavalt teostatud töölõigule
 • Konstruktsioonide andmed ja lõiked
 • Viimistlusmaterjalide andmed
 • Ülevaatuste ja hooldustööde nimekiri:
  • 1 x päevas tehtavad tööd
  • 1 x nädalas tehtavad tööd
  • 1 x kuus tehtavad tööd
  • 1 x aastas tehtavad tööd
  • vajaduse tekkimisel tehtavad tööd
 • Kasutusjuhendid
  • Küttesüsteem
  • Ventilatsioonisüsteem
  • Aknad /uksed
  • Viimistlusmaterjalide hooldamine
  • Tuleohutuse tagamine
  • Signalisatsioon
  • Niisked ruumid
  • Õuealad
  • Tegevused eriolukordade ja avariide korral
 • Kulude jälgimine aastate kaupa ja võrdlemine
  • Kütteenergia (gaas, õli, elekter jne.) kulu
  • Elektrikulu
  • Veekulu
  • Muud kinnistu või maja hooldamisega seotud erinevad kulud

 

Selline hooldusraamat võiks tegelikult olla igas majapidamises, kindlasti paljudel midagi sellist on ka olemas.

Hooldusraamatu mõte on saada kiiresti vajalik info näiteks hooldustööde teostamiseks ning teha vajalikke tegevusi õigel ajal ja õigesti.  Samuti annab see ülevaate, milliseid tegevusi millalgi tehti ning kui suured on majaga seotud kulud.

 

Väga väärtuslikuks muutub selline hooldusraamat ka kinnisvara müügi korral, sest korralikult hooldatud ja korralike juhenditega maja on lihtsam müüa.

 

Maja ehitamise faasis tasuks samuti mõelda juba hooldusraamatule ning töölõigu teostamisel lisada vastavad juhendid või andmed hooldusraamatusse. Kui teha seda peale maja valmimist siis on vajalikke andmeid ja materjale sageli raske kokku saada ning nii võib hooldusraamat poolikuks jääda.

 

Kas Sinu majal on hooldusraamat olemas?