Postitused

, ,

Ära ütle ehitajale, et ei tea ehitamisest midagi

Kuigi vast iga inimene on oma elus mõnda teenust tellinud siis ehitustööde tellimisel jäädakse sageli hätta. Mis on need põhjused, miks ehitustööde tellimine ebaõnnestub? Miks ehitustööde käigus selgub, et tööd lähevad kallimaks kui algselt plaanitud, miks on tööd ebakvaliteetsed ja  miks tööd võtavad kauem aega? Allpool mõned sagedasemad põhjused, miks asjad kontrolli alt väljuvad.

 1. Tööde maht ja sisu jääb ebaselgeks

Väiksemate tööde puhul ei kirjeldata hinnaküsimisel piisavalt täpselt tööde sisu ja suuremate ehitustööde puhul pole projekt piisavalt detailne ning ei anna täpset ülevaadet, milliseid töid võib teha.

Kuna tööde tellija ei tea enamasti isegi kuigi täpselt, millised tööd ja kuidas tuleb need teostada, siis ei oska ka ehitaja tellija soovidest aru saada. Kui ehitustööde teostamiseks vajalik info või projektdokumentatsioon on ebapiisav siis saab iga ehitaja tööde mahust erinevalt aru ning koostab hinnapakkumise erinevalt. Kuna väga detailselt hinnapakkumist lahti ei kirjutata siis ollakse ühel hetkel tööde teostamisel olukorras, kus ehitaja ütleb, et nüüd on tema poolt tööd teostatud, samas kui tellija arvates tuleks veel teostada selle töö raames veel teisigi töid.

Täiendavalt on probleemiks konstruktsioonide sõlmede lahendused. Kui tellija poolt pole sõlmede lahendusi ette antud või pole sõlmede osas standardseid lahendusi, siis teostavad ehitusfirmad sõlmede osas omapoolsed lahendused, mis võivad olla sobilikud, kuid võivad ka mitte olla.

Ehitusfirmad ei ole üldjuhul projekteerimisfirmad ning tellija ei peaks eeldama, et konstruktiivsete sõlmede lahenduste väljatöötamine ehitusfirma ülesanne. Kui näiteks detailsete sõlmede projekteerimise ülesanne jäetakse ehitajale siis peaks see olema ka hinnaküsimise lähteülesandes kirjas, vastasel korral jäetakse ülesse risk, mis võib tähendada ebakvaliteetset tehniliste lahendust.

2. Ehitusfirmat valitakse ainult hinna järgi

Kuna ehitustööd on kallid siis loomulikult proovib iga ehitustöö tellija enda jaoks saada kõige soodsama hinna. See tähendab seda, et valitakse enamasti kõige soodsama hinna teinud ehitusfirma ja ei tehta selgeks, mis töid selle firma pakkumine tegelikult sisaldab.

Reeglina kipuvad just soodsama hinnapakkumise teinud firmad alati oma hinnapakkumist kõige vähem lahti kirjutama nii kasvab risk, et esitatud pakkumine sisaldab väiksemas mahus töid kui teistel pakkujatel.

Sellises olukorras on oluline ehitajaga maha istuda ja rida realt tööde sisu üle küsida ja mis kõige olulisem – pakkumise juurde koostada kirjalikult täiendav „tööde selgituste“ dokument. Sellisele kirjalikule dokumendile tuleks kindlasti võtta ka ehitusfirma esindajalt allkiri ja see dokument oleks lisa hinnapakkumise juurde.

Sageli sellise töö käigus selgub, et algselt odav pakkumine osutub oluliselt kallimaks, sest pole arvestatud osade töödega või küsimuste käigus selgub, et pakkuja annab ebakindlad vastuseid, mida töö sisaldub või mitte, ei jäta ehitusfirmast usaldusväärset muljet.

Loomulikult ka mina eelistan odavamat hinda, kuid ainult juhul kui mulle on selge, kuidas see hind on saavutatud. Kui hinnapakkumiste läbivaatamiste käigus selgub, mille tõttu on pakkumine odavam (näiteks plaanitakse tööd teostada mõne alternatiivse materjaliga, mis on odavam või kasutatakse uuemat tehnoloogiat, mis võimaldab näiteks kiiremini ehitada) siis on palju lihtsam otsustada. Alati peab selgeks tegema, kuidas teistega võrreldes odavam pakkumine on saadud ja kas selle pakkumisega kaasneb olulisi riske.

Pakkumiste osas küsimuste küsimine eeldab, et teostatavatest töödest ja tehnoloogiast saab ka tellija ise aru.  Kahjuks tellijal endal sageli ei ole seda kogemust ja teadmist siis jääb põhjalikum pakkumiste sisude analüüs tegemata.  Kui endal pole kogemust siis see on koht, kus tasub konsultant kaasata, kes aitab pakkumiste sisust selgust saada.

 3. Tööde teostamiseks ei koostata korrektset kokkulepet või lepingut

Kuigi pakkumine sisaldab tööde teostamise osas küllaltki palju infot, siis ainult pakkumise alusel tööde teostamise alustamisel jääb mitmeid olulisi teemasid kokku leppimata. Need kokkuleppimata teemad aga teevad sageli hiljem tõsist peavalu. Näiteks on oluline kokku leppida tööde täpsed teostamise tähtajad ja ka vahetähtajad,  millised tööde osas tehakse kaetud tööde aktid, millised on sanktsioonid tööde tähtaegade ületamise eest, kuidas toimub arveldamine, kes tasub ehitustöödega seotud elektri ja vee eest jne.

Kui omavahelisi tingimusi eelnevalt kokku ei lepita läheb koostöö varem või hiljem pingeliseks ning vaidlused tekivad pea iga eelnevalt kokkuleppimata teema osas.

See aeg, mis kulub kokkuleppe või lepingu kokkupanemiseks tasub kindlasti kulutada, sest see kaitseb nii tellijat ja kui ehitajat. Mõnikord tundub, et lepingut ei koostata mugavusest  või kuna on kiire, andmata aru, et just ühiste mängureeglite kokkuleppimine aitab ennekõike edukat koostööd saavutada.

Kindlasti peaks kõik arveldamised tellija ja ehitaja vahel olema tõendatavad. Siinkohal pean silmas seda, et tellija saaks alati tõestada, et ta on makse teinud ja ehitaja on selle kätte saanud. Kui tasumine toimub ülekandega siis pole probleemi, kui aga sularahas siis on oluline, et ehitaja ametlik esindaja sularaha saamisel oma allkirjaga kinnitaks konkreetse summa kättesaamist, kus oleks ka kirjas, mis summa, kes raha vastu võttis, mis kuupäeval ja mis tööde eest ning milline ettevõte raha vastu võttis.

Miks see on oluline? Kui pole selge, kes raha vastu võttis, siis probleemide korral kipuvad sularaha vastuvõtnud firmad väitma, et saadud raha võttis vastu füüsiline isik, mitte juriidiline isik ning taganevad näiteks garantiidest ja muudest kokkulepetest.

4. Tee ehitusfirma taustakontrolli enne lepingu sõlmimist

Taustakontrollil on määrav osa kvaliteetse tulemuse saavutamisel. Kui sageli vaadatakse seda, kaua ehitusfirma on tegutsenud ja kas firma on suutnud turul ellu jääda siis koostöö mõttes on vahest kõige olulisem uurida ettevõtte võtmeisikute tausta. Peamised võtmeisikud on ettevõtte juht või juhid ning ideaalne oleks teha taustauuring ka konkreetse töödejuhataja või projektjuhi osas, kes hakkab sinu objektiga tegelema.

Taustakontrolli tulemusel peaks eelistama sellist firmat, kus võtmeisikud on alati kättesaadavad ja tunnistavad ka oma probleeme, kuid otsivad neile alati ka lahenduse. Ehituses tuleb alati ette ootamatuid olukordi ning probleeme ning ei maksa loota, et neid sinu objektiga ei teki. Olulisem ongi just see, et probleemide korral nendega ehitaja tegeleb ning need koostöös lahendab.

Koostöö osas saab parimat tagasisidet ehitusfirma varasematelt tellijatelt ja alati tasub neilt uurida, kuidas probleemide korral ehitaja need lahendas.

5. Ära ütle ehitajale „ma ei tea ehitamisest midagi“

Väga sageli ütleb tellija ehitajaga esimest korda kokku saades, et ta ei tea ehitamisest mitte midagi. Selle lause välja ütlemisega annab tellija ehitajale võimaluse hakata kohe mõnevõrra tellijaga manipuleerima.

Ehitaja tajub, et ta saab lihtsalt asju suunata enda jaoks mugavamate lahenduste suunas, kuna vastaspool pole ehitusteemadega kursis. Tulemuseks olukord, kus näiteks ehitaja ütleb, et sellist lahendust ei saa teostada või seda tuleks teha teistmoodi, mis võib olla ehitaja jaoks odavam või lihtsam. Või küsib lisaraha tööde eest, mis peaks sisalduma kokkulepitud tööde mahus.

Kindlasti on ka aumeestest ehitajaid, kuid kindlasti pole neid palju.

Palju parem oleks kui öelda ehitajale, et ma kaasan omanikujärelevalve tööde kontrollimiseks või et teen alati tööde sisu endale selgeks ning jälgin selle õiget teostamist.

Edukat ehitustööde tellimist!

, ,

Osale kursusel riskivabalt

Kuidas tellida ehitustöid nii, et tööd saaksid tehtud korrektselt ja see ei läheks üleliia kalliks maksma?

Just nendele küsimustele vastab uus e-kursus: Ehitustööde tellimine. Kursus käsitleb ehitustööde tellimisega seotud tegevusi:
 1. Hinnaküsimine —> 2. Lepingu sõlmine —> 3. Tööde kontrollimine.

Osale kursusel riskivabalt

Osale kursusel riskivabalt

Nüüd saad kursusel osaleda täiesti riskivabalt.

Sellele kursusele kehtib kahekordne garantii. Ma olen nii kindel selle kursuse sisus, et annan selle sulle täiesti riskivabalt.

 

 

Kahekordne garantii

1. Ma isiklikult konsulteerin sind
Kui Sul ei õnnestu kursuse materjalide abil korraldada korrektselt hinnaküsimist alates kursuse ostust 6 kuu jooksul, siis ma ise konsulteerin Sind hinnaküsimise korraldamisel.

2. Tagastan kogu raha
Kui oled isiklikus konsultatsioonis edastatud muudatused ellu viinud ning kui ka siis ei õnnestu Sul 2 kuu jooksul korraldada korrektset hinnaküsimist, siis maksan sulle kursuse raha tagasi.

Ehitustööde tellimise kursusel osalemisel saad:

  • praktilisi nõuandeid ja juhiseid, mis aitavad sind ehitustööde tellimisel
  • näidisdokumendid, mida saad kohe kasutusele võtta
  • ligipääsu eksklusiivsele foorumile, kus saad arutada ehitustööde tellimisega seotud teemasid
  • aegumatu ligipääs õppematerjalidele
  • saad teada, kuidas tagada ehitustööde kvaliteeti ja püsida ajagraafikus
  • saad juhised, mis aitavad ennetada probleeme ja sellega raha kokku hoida
  • saad kahekordse garantii, mis teeb investeeringu riskivabaks

 

Loe täpsemalt kursuse sisu >>

 

Ära jäta head võimalust kasutamata ja tule osale kursusel riskivabalt!

,

Ehitustööde tellimise e-kursus

Uus majaehitaja e-kursus: Ehitustööde tellimine, avati  11. veebruaril kell 20:00.

Kursusele registreerumine on avatud.

Kursuse hind on meelega tehtud väga soodsaks, et kõigil, kes teema vastu huvi, saaksid selles osaleda. Ma olen täiesti kindel, et selles kursuses sisalduvate nõuannete abil hoiad sa ehitustööde tellimisel kõvasti raha kokku.

Registreeri siit >>

Tule kursusele!

,

Algas registreerumine uuele e-kursusele

Uus e-kursus Ehitustööde tellimine

Uus e-kursus Ehitustööde tellimine

Neljapäeval 11. veebruaril avan uue e-kursuse, mis kannab nime “Ehitustööde tellimine” ja katab ära järgmised teemad:

1. Kuidas koostada hinnaküsimist?
Kursuselt leiad vastused järgmistele küsimustele. Mida peaks sisaldama hinnaküsimiskiri, kuidas kontrollida firmade taustainfot, kuidas korraldada hange ja võrrelda hinnapakkumisi. Kuidas hinda alla kaubelda ja palju muud? Sisaldab näidisdokumente.

2. Kuidas sõlmida ehitustööde töövõtulepingut?
Kursuse kokkupanemisel olen läbi töötanud suure hulga erinevaid töövõtulepinguid ja välja toonud kõige olulisema suuremate ehitustööde tellimisel. Korralik töövõtuleping maandab ehitustööde tellija jaoks paljusid riske. Sisaldab näidisdokumente.

3. Kuidas ehitustöid kontrollida?
See osa räägib täpsemalt erinevate ehitustööde kontrollimisest, millele peaks tähelepanu pöörama näiteks vundamendi ehitamisel või müüri ladumisel. Iga töölõik on oma spetsiifikaga ning kui tead, mida pead töö ülevaatusel või vastuvõtmisel kontrollima, aitab see tagada tööde kvaliteeti.

Ehitusfoorum kursusest osavõtajatele
Kursuse juurde kuulub ka kinnine ehitusfoorum, kus kursusel osalejad saavad omavahel mõtteid vahetada ja küsimusi küsida. Ka mina käin selles foorumis regulaarselt ja vastan küsimustele.

 

Eelregisteerimine

Uue kursuse avamise puhul teen ainult 30-le esimesele selle kättesaadavaks vaid 390 krooni (sisaldab käibemaksu) eest.

Selleks, et selle hinnaga kursusel osaleda, tuleb teha järgmist:
– Panna ennast kirja kursuse eelregistreerimise vormil ja
– võtta kohustus 15 päeva jooksul anda tagasiside kursuse sisu kohta ning panna kirja oma ettepanekud ja soovid, mida sooviksid veel sellelt kursuselt leida.

Eelregistreerimine on lõppenud!

 

Kursuse käivitumine 4 nädala jooksul
Kursus käivitub  11. veebruarist 4 nädala jooksul, kusjuures iga nädal täieneb kursuse maht ja ka kursusele pääsemise hind. Esimesel nädalal pääseb kursusele ainult 490 krooniga ja edasi kasvab hind iga nädal 500 krooni võrra, kuni jõuab 1990 kroonini. Kõik liitujad, sealhulgas esimestes etappides liitujad, saavad loomulikult juurdepääsu kõigile täiendustele. Mida varem liituda seda oluliselt soodsam on kursuse hind.

Kursuse täiendamisest:
Peamiselt täiendatakse 4 nädala jooksul 3-ndat osa ehk kuidas ehitustöid kontrollida. Nende nädalate jooksul lisatakse järjest erinevate ehitustööde kohta täpseid juhised, selliselt, et need kataksid enamiku maja ehitamisega seotud valdkondi. Kursuse 1. ja 2. osa täiendatakse vastavalt kursusel osalejate ettepanekute ja tagasiside põhjal.

Tule osale uuel e-kursusel!

, ,

Esimene samm

Tee esimene samm ja alusta soovitu elluviimist

Tee esimene samm ja alusta soovitu elluviimist

Iga uue töö või tegemise juures on alati kõige raskem teha otsus ja tööga peale hakata. Mida suurem ja mida keerulisem see tundub, seda rohkem on kahtlusi ja kõhklusi. Nii lükatakse oma plaanid järjest edasi ja edasi. Põhjuse leiab ju alati, mida nii iseendale kui ka teistele ettekäändeks tuua.

 

Kodu rajamine või mõne muu ehitustöö elluviimine on suur ettevõtmine. Enamikule on kodu, olgu see siis maja, ridaelamu või korter, suurim eluajal tehtud investeering. Seega on igati mõistetav, et selliste ettevõtmiste ees tekib kartus. Kas ma saan ikka hakkama  nii rahalise poole kui ka tööde korraldamisega poolega.

 

Olen oma tutvusringkonnas kokku puutunud inimestega, kes teevad plaane ja mõtlevad ringi, teevad jälle plaane ja jälle kord takerdub asi mõne põhjuse taha. Tulemuseks on see, et maja ehitamiseks sobilik hetk on mööda läinud. Keegi on ostnud ära Sinu ammu väljavalitud ehituskrundi, pangad muudavad laenupoliitikat ja ei õnnestu laenu saada, detailplaneeringu menetlemine või projekti koostamine läheb pikemaks kui planeerisid jne.

Kõik me oleme oma elus mõne hea hetke maha maganud seetõttu, et ei ole teinud otsust tegutseda, ei ole teinud oma esimest sammu.

 

Mis juhtub peale esimese sammu tegemist? Juhtub see, et tuleb lahendada suur hulk ettekerkivad suuremad ja väiksemad probleeme ja ülesandeid. Aga peale otsuse tegemist on nende ülesannete lahendamine lihtsam ja viiakse ettevõetud asi lõpuni.

 

Soovin ka Sinule julgust teha esimest sammu, et  näiteks teha oma korteris suurem remont, teha kodule uus sisekujundus või hoopis ehitada omale unistuste kodu. Kõik see on ühe otsuse kaugusel.

 Need kellel plaanis suurem ehitustöö, soovitan osa võtta majaehitaja e-kursusest. Kursuse abiga jõuab kiiremini oma eesmärkideni.

Tee esimene samm oma unistuste täitmise suunas.