Postitused

Kuidas teostatud ehitustöid lihtsalt ja tõhusalt fikseerida

Paljud meist on oma kodus seina pilti või riiulit pannes muretsenud, kas auku puurides, mitte elektrikaablisse ei puuri. Täpseid jooniseid ei ole ja võimalus juhtmed läbi lõigata on olemas. Kuidas oma kodu rajades seda probleemi ennetada?

Maaküte

Kohe algab uus kütteperiood ja sobilik arutada erinevate küttelahenduste üle.

Mida arvata maaküttest? Millised on selle valiku plussid ja miinused?

Soojuspumba ruum

Soojuspumba ruum

Maaküttega seoses räägitakse alati esimesena hinnast, mis keskmise suurusega maja puhul (150m2) jääb umbes suurusjärku 150 000 krooni. See hind sisaldab maakollektori  ja soojuspumba paigaldust. Eraldi kulu on majasisese küttesüsteemi väljaehitamine. Maakütte puhul on soovitav betoonivaluga vesipõrandaküte, sest seal ei pea vee temperatuur olema väga kõrge (u. 35-40 kraadi) ja sellega maakütte soojuspumba kasutegur kõrge.

Maakollektori paigaldamisel on oluline, see saaks tehtud varakult enne krundi haljastustöid. Kuigi on olemas mitmeid tehnoloogiad, mis võimaldavad kollektorit paigaldada peaaegu kinnisel meetodil (näiteks kaldpuurimisega), on odavam seda teha klassikaliselt kopaga kraavi kaevates ja toru paigaldades.

Kui maakütte hinna ja  krundi ülekaevamise probleemist üle saab, siis muus osas on maaküte küll väga mugav ja ökonoomne. Seda võin kinnitada oma kogemusest, minu majal töötab maaküte suurepäraselt ja eriti meeldib mulle see, et süsteem on täielikult automatiseeritud ning osutunud väga töökindlaks.

Mida peaks arvestama maakütte plaanimisel?

 1. Maakütte kasutegur sõltub pinnasest ja seetõttu oleks mõistlik uurida maakütet paigaldavate firmade käest, kas Sinu krundi pinnas on sobilik. Enamasti leitakse lahendus. Väga sobilikud on kergelt kruusased ja niisked pinnased.
 2. Maakollektori paigaldamiseks on vaja piisavalt suurt krunti. Näiteks 150 m2 maja puhul on vajalik umbes 500 jm paigaldada maaküttetoru ja seda selliselt, et torude vahekaugus teineteisest oleks vähemalt 1 m.
 3. Soojuspump ei võta palju ruumi ja on suurema külmakapi suurune. Katel on soovitav paigaldada eraldi ruumi ja seda seetõttu, et soojuspump sisaldab kompressorit ja selle tööhääl on u. 55dB. See pole just suur müra, kuid võib häirima hakata.
 4. Soojuspumbaruumi põranda võiks võimalusel valada muust põrandast lahus paigaldades ruumi piiridele 1 cm vahtpolüstürooli ribad.

Millist küttelahendust kasutad Sina?

Piksekaitse

Viimase ehitusbuumiga rajasid paljud pered omale ilusad eramajad. Piksekaitseid on seni aga vähestel majadel.

Pikselöök

Pikselöök

Nüüd on kuulda, et Euroopa Liidul on plaanis muuta piksekaitse kohustuslikuks. Tõenäoliselt läheb sinnamaani, et see peab olema igal majal, veel aastaid aga võimaluse korral on see mõistlik kohe paigaldada.  Ehitusjärgus on seda lihtsam paigaldada ja tuleb kokkuvõttes odavam.

Eraldi statistikat, kui palju on maju Eestis välgulöögi tagajärjel kahjustada saanud, ei ole. See number ei ole suur, kui tõenäosus on siiski olemas.

Suuremat kahju teeb aga äike elektriseadmetele (arvutid, telerid, digiboksid jne.), tekitades ülepinge. Ülepinge tekitamiseks ei ole vajalik otsene pikselöök majale, piisab ka 2 km kaugusel toimunud löögist, mis siis pinnase või elektriliinide kaudu edasi kandub. See on küllaltki sagedasti esinev probleem. Energiafirma pingekõikumise eest vastustust ei võta ja katkised seadmed tuleb oma kuludega lasta parandada. Rohkem ohustatud on õhuliinidega majad. Seepärast soovitataksegi äikse ajal elektriseadmed võimalusel välja lülitada ja ka pistik vooluvõrgust välja võtta.

Tänapäeval on kasutusel nii hooneväline kui ka hoonesisene piksekaitse.

Välise piksekaitse eesmärk on pakkuda punkte, mis on pikselöögile vastupidavad. Väline süsteem koosneb püüduritest, mis võtavad löögiimpulsi vastu, edasi liigub välgust tekkiv vool allaviikude kaudu ohutult maandurini.

Sisemise piksekaitse eesmärgiks on liigpinge maandada. Selleks kasutatakse vastavat seadet – liigpingepiirikut.

 

Kas sinu majal on piksekaitse?

Ehitaja kontrollimine väiksemate tööde korral

Leidub väga kvaliteetseid ehitustööde teostajaid, kelle tööeetika on selline, et kõike tuleb teha korralikult ja õigete materjalidega. Ainuke häda, et selliseid vähe ja sellised firmad / töömehed on sageli hõivatud.

Põrandakütte paigaldus
Põrandakütte paigaldus

Kuidas võiks tööde tellija hakkama saada, kui pole leidnud tööde teostajaks parimaid töömehi? Pakun valiku näpunäiteid, mida tuleks kasutada.

 

 • Palu ehitajalt täpselt kirjeldada või veel parem, kirjalikult esitada tehtavad tööd ja kasutatavate materjalide nimekiri.
 • Saanud ehitajalt tööde ja materjalide info, palu võimalusel mõnelt ehitust tundval inimesel saa üle vaadata. Kui asjatundja täiendab seda nimekirja, siis kooskõlasta see veelkord ehitajaga ja palu tema allkirja sellele.
 • Ehitustööd lase teostada selle dokumendi alusel ja kontrolli selle täitmist ise või palu keegi asjatundja appi.
 • Materjalide hankimine proovi korraldada nii, et selle eest tasud ise materjali müüjale ja transportijale. See kulutab veidi rohkem sinu aega, kuid saad kindluse, et kogu raha läks materjalide hankimiseks.
 • Kohe kui avastad, et töö kvaliteet ei ole vastav, siis anna sellest ehitajale teada ja lase see parandada. Kui töö kvaliteet ei vasta kokkulepitule või ehitaja rikub materjali, lase ehitajal see omal kulul parandada. Ära luba edasi ehitada enne kui vead parandatud.
 • Tööde eest ettemakseid ära võimalusel tee. Kui see möödapääsmatu, siis tee need võimalikult väikseks. Tasu suuremate tööde eest osade kaupa. Väiksemate tööde eest peale töö valmimist ja vastuvõtmist.
 • Tööde vastuvõtmisel vaata, et tööplats oleks puhastatud. Ehitajad tahavad jätta sageli oma tehtud töö puhastamata ja selliselt võivad jääda mõned puudused kohe avastamata.

 

Milliseid võtteid kasutad sina ehitustööde kontrollimisel?

Kuidas kiiresti kontrollida ehitusfirma tausta?

 

Ehitustööd Vabaduse väljakul, Tallinnas
Ehitustööd Vabaduse väljakul, Tallinnas

Peale hinnapakkumise saamist tekib igal ehitustööde tellijal mure, kas ma saan usaldada seda firmat? Kuidas kontrollida ehitaja usaldusväärsust ja oma riske maandada.

Selgitan lähemalt kuidas, mina seda teen. Infot  kontrollin avalikest tasuta andmebaasidest ja selleks kulutatud aeg ei võta üldjuhul rohkem kui 15 minutit.

 

 

Firma  ja firma võtmeisikute kontrollimine

Vaata Krediidiinfo tasuta firmapäringut: http://firmaparing.krediidiinfo.ee/index.php
Kontrollimist teen järgmistele küsimustele vastuseid otsides:

 • a. Kaua on firma tegutsenud? Kui firma tegutsenud üle 5 aasta, näitab see oskust turul hakkama saada. Kui firma on tegutsenud 1-2 aastat siis peaks olema ettevaatlikum, sest enamasti on siis tekkimas halvasti korraldatud firmadel raskused ning selliseid firmasid vaja põhjalikumat taustakontrolli.
 • b. Kui suur on firma põhikapital? Valdav enamik väiksemaid firmasid on 40000 kr kapitaliga osaühingud. Kui firmal on suurem põhikapital siis näitab see ka suuremat usaldusväärsust. Enamasti on pikemat aega tegutsenud firmadel ka suurem põhikapital ja tehakse kõik, et elada üle ka raskemad majandusperioodid.
 • c. Kas firmal on võlgasid? Vaata krediidiinfo firmapäringu lehelt uuritava firma „Maksehäireregistri raportit”, see on tasuta. Kui firmal on võlad siis tuleks küsida firma käest selgitusi. Üldjuhul näitab võlgade olemasolu firma probleeme, kuid mõistlik on selgitused ära kuulata.
 • d. Kas ehitusfirmal on olemas registreeringud ja load? Vaata Majandustegevuse registrist: http://mtr.mkm.ee/default.aspx?s=otsiettevotja
  Ehitustööde teostamiseks on vajalikud registreeringud ja load. Mõistlik on üle vaadata, kas firmal on need olemas. Heaks tulemuseks võib pidada seda, kui väljastatud lubadel olevad vastutavad isikud on firmas töötavad inimesed. See näitab usaldusväärsust.
 • e. Kas firmal on koduleht? Kui koduleht firmal olemas, tasub seda kindlasti uurida. Enamasti, mida põhalikum info firma teenuste ja toodete kohta seda parem. Usaldusväärsust lisab kui firma on välja toonud varasemad teostatud tööd.
 • f. Kas varasemad tööde tellijad on jäänud firmaga rahule? Kõige lihtsam on kontrollida internetis: http://www.google.ee ja http://www.neti.ee . Otsinguid võiks teha järgmiste sõnadega: firma nimi, firma nimi + kogemus, firma nimi + probleem, firma nimi + firma võtmeisiku nimi, firma võtmeisiku nimi.

Lisaks on mõistlik teha samasuguseid otsinguid ka suurematest ehitusteemalistest foorumitest:

Kui leidub kommentaare firma või võtmeisikute kohta siis tuleks vaadata, millel need lisatud. Kui halbu kommentaare palju siis tuleks valida mõni teine firma. Kui kommentaare ei ole siis tuleks paluda firmal endal anda kontaktid firma varasemate tellijate kohta ning neilt arvamust küsida ja neid võiks olla rohkem kui üks. Kui firma enda käest tellijate kontakte küsida siis peab meeles pidama, et ehitaja annab alati oma parimate tellijate või tuttavate andmed ning saadud infot ei saa alati täiesti usaldusväärseks lugeda.

Küsimused varasematele tellijatele:

 •  Kas firma pidas lubadustest ja tähtaegadest kinni?
 •  Kas firma töö oli kvaliteetne?
 •  Millised probleemid tekkisid ehituse käigus?
 •  Mida tagantjärgi vaadates oleks firmaga suheldes teinud teistmoodi?

 

Selline taustakontroll ei anna küll 100% garantiid, et õnnestub valida usaldusväärne ehitusfirma, kuid annab hea eelduse kvaliteetse tulemuse saamiseks.